Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.

Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer.

Forpligtende samarbejde

DK2020-arbejdet er forankret på det højeste politiske niveau i kommunerne. Når kommunerne ansøger om at deltage, underskriver Borgmester og byråd en kontrakt, der forpligter kommunen til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen forpligtiger sig også til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Et stærkt partnerskab

De fem regioner har sammen med Kommunernes Landsforening (KL) og Realdania på administrativt niveau indgået en aftale om klimaprojektet "DK2020 - for hele Danmark".

CONCITO er fagligt sekretariat og videnspartner for projektet, og den overordnede ambition er at hjælpe alle kommuner med at udvikle klimahandleplaner både inden for CO2-reduktion og klimatilpasning.

I Region Midt er der etableret et stærkt partnerskab mellem Region Midtjylland og KKR Midtjylland, der gennem DK2020 Midt sekretariatet giver kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs, lokal klimahandlingsplan med udgangspunkt i ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF). Regional Udviklings specialister inden for både CO2-reduktion og klimatilpasning står også til rådighed for kommunerne.

Region Midtjylland har siden 2007 tilbudt et samlet energiregnskab til alle regionens kommuner. Et samlet dataniveau styrker det tværkommunale samarbejde, og det gør bl.a. muligt at se på tværs af kommunegrænser ift. fælles løsninger og udfordringer. Dette bliver yderligere understøttet og udviklet i DK2020 regi.

Kommuner der deltager i DK2020

De første 20 danske kommuner indtrådte i DK2020-samarbejdet allerede i 2019, og er ved at lægge sidste hånd på klimaplaner, der lever op til Parisaftalen:

Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.

I november 2020 indtrådte yderligere 46 kommuner i DK2020:

Ballerup, Brøndby, Esbjerg, Favrskov, Faxe, Fredensborg, Furesø, Fåborg-Midtfyn, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herlev, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Kerteminde, Kolding, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Nordfyn, Nyborg, Odder, Odense, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal, Rødovre, Skive, Slagelse, Sorø, Struer, Svendborg, Syddjurs, Tårnby, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø, Aabenraa og Aalborg.

Alle 19 midtjyske kommuner deltager i DK2020:

  1. Fire pilotkommuner: Lemvig, Randers, Samsøe, Aarhus (godkendte DK2020-klimaplaner, som de er ved at implementere)
  2. Runde 1: Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg (deadline d. 17.10.22)
  3. Runde 2: Holstebro, Ikast-Brande, Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Struer og Syddjurs (deadline d. 15.06.2023).

Analyser

Region Midtjylland har fået udarbejdet analyser af påvirkningen af tørke, hede og vind og konsekvenser af klimaforandringer i landbruget for de 19 midtjyske kommuner.

Analyserne indeholder blandt andet en vurdering af tørkerisiko og dets betydning for muligheden for at drive landbrug. Analyserne giver en indikation på, hvordan kommunerne kan forholde sig til hede og vind, og hvilke virkemidler kommunerne kan bruge for at imødekomme klimaforandringerne.

Analyserne er udviklet i forbindelse med de midtjyske kommuners udarbejdelse af DK2020 Klimaplaner.

Læs analysen Håndtering af tørke, hede og vind i kommunernes klimatilpasning

Læs analysen Konsekvenser af klimaforandringer i landbruget samt virkemidler til håndtering af disse

Kontakt

Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski

Projektleder

Mobil: 2721 5485

Send mail til Lisa