Klimaregnskab for geografien

Klimaregnskabet er en videreudvikling af energiregnskabet. Det er opgjort på kommuneniveau geografisk og samlet for den geografiske Region Midtjylland. 

Klimaregnskabet er sektoropdelt for drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) for følgende sektorer:

  • Landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse
  • Affald og spildevand
  • Industrielle processer og produktanvendelse

Regnskabet er opbygget med det nationale klimaregnskab og FN's retningslinjer som forbillede.

Geografisk klimaregnskab for Region Midtjylland

Region Midtjylland - Samlet regnskab 2018.xlsx

Klimaregnskab for kommuner

Favrskov - Samlet regnskab 2018.xlsx

Hedensted - Samlet regnskab 2018.xlsx

Herning - Samlet regnskab 2018.xlsx

Holstebro - Samlet regnskab 2018.xlsx

Horsens - Samlet regnskab 2018.xlsx

Ikast-Brande - Samlet regnskab 2018.xlsx

Lemvig - Samlet regnskab 2018.xlsx

Norddjurs - Samlet regnskab 2018.xlsx

Odder - Samlet regnskab 2018.xlsx

Randers - Samlet regnskab 2018.xlsx

Ringkøbing Skjern - Samlet regnskab 2018.xlsx

Samsø - Samlet regnskab 2018.xlsx

Silkeborg - Samlet regnskab 2018.xlsx

Skanderborg - Samlet regnskab 2018.xlsx

Skive - Samlet regnskab 2018.xlsx

Struer - Samlet regnskab 2018.xlsx

Syddjurs - Samlet regnskab 2018.xlsx

Viborg - Samlet regnskab 2018.xlsx

Aarhus - Samlet regnskab 2018.xlsx

 

Klimaregnskaberne for 2018 viser, at skov over 30 år resulterer i en CO2 emission. Der pågår aktuelt en granskning af de faktorer, som ligger til grund for dette resultat.

Vær opmærksom på at regnskaberne er blevet opdateret efter en procentvis tilbageskrivningsfejl til 1990. Denne fejl er blevet justeret pr. 1/10-2021 i ovenstående regnskaber.

Kontakt

Lea Munkholm

Udviklingskonsulent

Mobil: 2924 1153

Send mail til Lea