Om klimatilpasning

Regionsrådet ønsker, at Region Midtjylland udbygger sine styrkepositioner i relation til vandkredsløbet. Fokus ligger på klimatilpasning - det handler om at være på forkant med at finde nye løsninger og nye organisationsformer for bedst mulig tilpasning til de nye vilkår, når klimaet forandrer sig.

Det er regionsrådets vision, at vi i Region Midtjylland i 2030 har varetaget klimaforandringerne offensivt og har omsat udfordringerne til samfundsmæssige forbedringer og nye forretningsmuligheder.

Derfor samarbejdes med mange relevante parter om at finde nye fælles løsninger på de fælles udfordringer. Det giver bl.a. bedre muligheder for at finde rigtige løsninger og finansiering til de oftest upopulære og meget dyre, men nødvendige foranstaltninger.

Projekter

Her kan du se en oversigt over de projekter, Region Midtjylland er med i.

Revideret 15-03-2023