Om puljen

Kultur og sundhedspuljen støtter det midtjyske kulturlivs samspil med de midtjyske hospitaler og regionale sociale institutioner. Puljen er en delpulje under kulturudviklingspuljen.

I 2023 er der 1 mio. kr. til rådighed i puljen.

Puljen gennemføres i samarbejde mellem kulturinstitutioner, kulturorganisationer og regionens hospitaler eller sociale institutioner.

Hvem kan søge puljen

Puljen kan søges af kulturaktører. Det er et krav at et af Region Midtjyllands hospitaler og/eller sociale institutioner er med som samarbejdspartnere.

Hvad kan du søge støtte til

Formålet med puljen er at sikre et bedre samarbejde mellem kulturliv og de regionale hospitaler for at udvikle ny viden og nye erfaringer i samspillet mellem kultur og sundhed.

Du kan søge støtte til projekter der:

  • udvikler nye kulturløsninger og/eller kulturaktiviteter.
  • forbedrer potentialet for implementering af kulturelle løsninger, der kan bruges som sundhedsfremme for patienter, personale og pårørende på regionens hospitaler og institutioner.
  • forbedrer relationerne mellem kulturprofessionelle og sundhedsprofessionelle, og styrker den tværsektorielle kompetenceudvikling.

Puljen skal blandt andet være med til at sikre, at flere kulturelle og kreative løsninger kommer i brug på regionens hospitaler og sociale institutioner. Ambitionen er at få et mere helhedsorienteret sundhedsvæsen og at give kulturlivet nye relationer, viden, kompetencer og forretningsmodeller, som kan bruges i samspil med sundhedsvæsnet.

Ansøgning

Deadline for at søge puljen er overskredet. Frist for ansøgninger var den 12. april 2023.

Indkomne ansøgninger behandles i udvalget for regional udvikling den 13. september 2023.

Kriterier og krav

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Kvalitet og udviklingsperspektiv i både sundheds- og kulturtilbud
  • Grad af bæredygtighed i konceptet i forhold til efterfølgende implementering
  • Potentiale for at skabe mere lige adgang til sundhedsvæsen og kulturtilbud.

Krav

  • Vi forventer, at ansøgere søger om mellem 200.000 - 500.000 kr.
  • Ansøgninger skal have medfinansiering på mindst 25 % af det samlede budget, som er fordelt mellem kulturaktører og hospitaler/sociale institutioner. Dvs. at støtte fra kulturudviklingspuljen maksimalt kan udgøre 75 % af det samlede budget.
  • Ansøgeren skal have adresse i Region Midtjylland. Samarbejdspartneren skal være et af Region Midtjyllands hospitaler eller en social institution beliggende i Region Midtjylland.
  • Alle projekter, der modtager tilskud, forpligter sig til at mødes undervejs i processen for at udveksle erfaringer og fortælle om projektets udvikling med regionens konsulenter samt de øvrige projekter. Region Midtjylland inviterer til disse møder.

Læs standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer.

Kontakt

Mikkel Ottow

Specialkonsulent

Mobil: 4092 6709

Send mail til Mikkel

Ditte Svendsen

Konsulent

Mobil: 2979 0477

Send mail til Ditte