Om puljen

Kulturudviklingspuljen støtter kulturprojekter, der udvikler det midtjyske kulturliv med fokus på at skabe en attraktiv og bæredygtig region for alle.

I 2023 er kulturudviklingspuljen på 8,2 mio. kr., og den udmøntes i to ansøgningsrunder. I år har puljen særligt fokus på børn og unge samt kultur som sundhedsfremme.

Kulturudviklingspuljens 1. ansøgningsrunde og den særlige delpulje til børne og unge-initiativer havde ansøgningsfrist den 10. marts 2023. Ansøgninger blev behandlet i udvalget for regional udvikling den 15. maj 2023.

Kulturudviklingspuljens 2. ansøgningsrunde har ansøgningsfrist den 8. september 2023.

Delpuljen til kultur og sundhed havde ansøgningsfrist den 12. april 2023.

Læs om delpuljen til kultur og sundhed.

Hvem kan søge puljen

Kulturpuljen kan søges af:

 • Kulturinstitutioner, foreninger eller offentlige organisationer, der arbejder med kunst, kreativitet, kultur og udvikling.
 • Kunstnere og andre enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger via partnerskaber. Vær opmærksom på, at du skal have et CVR-nummer for at modtage støtte.

Hvad kan du søge støtte til

Du kan søge støtte til projekter der:

 • samarbejder bredt med forskellige typer af aktører og på tværs af både kulturelle genrer og brancher.
 • udvikles i et aktivt partnerskab, hvor projektets samarbejdspartnere indgår i udviklingssamarbejdet sammen.
 • fremmer ny læring og viden med bred relevans for både regionens borgere og kulturliv. Vi lægger vægt på, at projektet tilfører noget nyt til regionen.
 • arbejder aktivt for at nå bredt ud i regionen og deler den erfaring og nye viden, som opstår i forbindelse med projektet, med andre aktører.

Projekter skal understøtte de fem indsatsområder i Region Midtjyllands Kulturpolitik 2020-2024:

 • Regionalt kultursamarbejde
 • Udvikling og eksperimenter
 • Kultur og sundhed
 • Kultur og landdistrikter
 • Børne- og ungekultur.

Ansøgning

Frist for ansøgninger er den 8. september 2023 kl. 12.00.

Ansøgningerne blev behandlet i udvalget for regional udvikling den 6. december 2023, hvorefter ansøgere får svar på, om det ansøgte projekt har opnået støtte eller ej.

Vi modtager kun ansøgninger sendt gennem regionens digitale ansøgningsportal, og vi anbefaler potentielle ansøgere at kontakte regionens kulturteam forud for ansøgningen for vejledning og sparring.

Link til ansøgning kommer snarest.

Læs vejledning til ansøgning om kulturprojekter.

Kriterier og krav

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Projektet skal skabe ny udvikling, produkter og/eller arbejdsformer.
 • Projektet skal udvikles og gennemføres i samarbejde med andre kulturaktører. Partnerskabet kan være lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt, og skal bestå af minimum to aktører på tværs af to kommuner i Region Midtjylland.
 • Projektet skal understøtte regionens kulturpolitik og gavne regionens borgere og kulturliv.
 • Potentiale for at skabe ny læring og viden for andre interessenter.

Krav

 • Ansøgninger skal have medfinansiering på mindst 50% af det samlede budget.
 • Medfinansiering kan udgøres af egne løntimer, ansøgers egne kontante midler eller eksterne midler fra kommune, stat, EU, andre kulturinstitutioner m.m.
 • Projektet skal være et samarbejde mellem minimum to kulturorganisationer på tværs af to kommuner i Region Midtjylland.
 • Alle projekter, der modtager tilskud, forpligter sig til at mødes undervejs i processen for at udveksle erfaringer og fortælle om projektets udvikling med regionens konsulenter samt de øvrige projekter. Region Midtjylland inviterer til disse møder.

Læs standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer.

Tips til ansøgning

 • Skriv ansøgningen, som om du skriver til en ”udenforstående”.
 • Vær kort og præcis, så projektet fremgår klart og tydeligt.
 • Sørg for at resumeet godt sammenfatter det samlede projekt.
 • Hvis projektet er koblet til et større projekt eller bygger videre på tidligere projekter, så vær meget tydelig med beskrivelsen af det projekt, I aktuelt søger penge til.
 • Det er vigtigt for Region Midtjylland, at erfaringer, ny viden og læring fra projektet deles med andre. Overvej hvordan jeres projekt eller læring videreføres og hvem som også kan lære af projektet.
 • Beskriv projektets samarbejdspartnere og deres rolle i og bidrag til projektet. Det skal ikke være en ren karakteristik af partneren.
 • Beskriv projektets organisering. Dvs. hvem er ansvarlig for projektets ledelse, er der nedsat arbejdsgrupper, styregrupper eller lignende og hvem deltager.
 • Vær omhyggelig med vurderingen af, hvilke/t af regionens indsatsområder, som projektet taler ind. Det er en fordel at kunne beskrive dette kort og præcist og ikke liste alle indsatsområder. Det er ikke antallet af indsatsområder, projektet relaterer sig til, som er afgørende.
 • Lav et realistisk budget. I skal gennemføre projektet med den finansiering, som angives i ansøgningen.
 • Gem derfor ikke vigtige oplysninger for projektet i bilag. Hvis I vedlægger bilag, så husk at ansøgningen skal kunne tale for sig selv. Dvs. projektet skal kunne vurderes alene ud fra ansøgningen. Vi opfordrer til at begrænse omfanget af bilag generelt.

FAQ

Tilskud i 2022