15.09.2020

Der foregår mange initiativer inden for kultur- og sundhedsområdet på hospitaler i Region Midtjylland. En ny rapport, udarbejdet for Regional Udvikling, giver et overblik.

Kultur og Sundhed er et felt, der har et stort potentiale i forhold til at supplere de tilbud, som findes på hospitalerne i dag.

Kulturelle metoder kan bidrage til at løse nogle af hospitalets kerneopgaver, som fx. genoptræning og behandling, på en ny og engagerende måde.

Billede fra Tal R kunstudstilling

Kunstnerisk udsmykning på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien af "Tal R". Den permanente udsmykningen hedder "Jeg har været indlagt på den lyserøde". Kunsten var en del af indretningen, da psykiatrien flyttede ind i de nye bygninger i 2017. Foto: Jesper Voldgaard 

Den anvendte kultur varierer dog meget fra sted til sted og patienternes situation. Det er heller ikke alle steder, at der er gang i lige mange aktiviteter.

For at få et godt overblik over aktiviteterne har Regional Udvikling fået udarbejdet en kortlægning af de igangværende aktiviteter på hospitaler i Region Midtjylland.

Kortlægningen er udført af MANTRA (Moesgård Antropologiske Analyseenhed) og er beskrevet i en helt ny rapport.

Læs rapporten her:

Kortlægning-Kultur_og_sundhed-Region Midtjylland.pdf

Brug for refleksionsrum

Kortlægningsanalysen peger på, at den mest centrale tværgående fællesnævner for de forskellige kunstarter er, at de tilbyder et refleksionsrum - et fantasirum, en ventil eller et mulighedsfelt, som rækker ud over den umiddelbare situation, patienten befinder sig i. 

Udsmykning på en af gangene ved træningslokalerne for svært hjerneskadede på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Værket her er skabt af Iben West for midler doneret af Det Obelske Familiefond i 2016. Foto: Iben West 

På den måde bidrager kunst- og kulturinitiativer til både fysisk og mental sundhed gennem afstresning og skabelse af social sammenhængskraft mellem mennesker.

Læs i øvrigt mere om kultur og sundhed på vores hjemmeside: https://www.rm.dk/regional-udvikling/baredygtige-sundhedslosninger/kultur-og-sundhed/