14.03.2023

Hvad gør vi, når vandet stiger, og ekstremt nedbør bliver en mere normal del af vejrudsigten? Det søger regionen nu i samarbejde med en række kommuner, vidensinstitutioner og andre myndigheder konkrete svar på i et nyt stort EU-projekt under navnet RESIST.

Projektet er et såkaldt Horizon-projekt med i alt 56 partnere fra hele EU. Region Midtjylland leder den danske del af projektet, der beløber sig til 22,1 mio. kroner. Penge, der bl.a. skal gå til at opføre demonstrations-huse i stor skala.

- I Danmark bygger vi tæt på både hav og vandløb, og det giver os en udfordring, når klimaet ændrer sig. Derfor er klimatilpasning en bunden opgave, og vi skal have opbygget viden om, hvordan vi lever med det vand, der kommer. Det kræver, at vi får alle relevante aktører med. Både lokalt og internationalt, og som region har vi et godt udgangspunkt for at få det til at ske, siger udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Bent B. Graversen (V).

RESIST arbejder på baggrund af erfaringer fra bl.a. det store midtjyske klimaprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), der sluttede ved årsskiftet. Ligesom i det projekt, kommer regionen til at koordinere deling af viden på tværs af både de danske og internationale partnere.

Inviterer borgerne

Den danske del af RESIST bliver synligt i fem pilot-områder. De ligger i Lemvig, Randers, Hedensted, Horsens og Norddjurs kommuner. Nogle steder vil der blive opført konkrete demo-huse i stor skala, der på forskellige måder er bygget, så de er tilpasset en verden med mere vand. Husene skal vise alternativer til at bygge diger eller simpelthen fjerne bebyggelse fra udsatte områder. Fx ved at bygge på pæle eller lave bygninger så tætte, at de holder elementerne ude.

Andre steder vil projektet inddrage borgerne i arbejdet med klimatilpasning. Fx ved at invitere lokale borgere til at hjælpe med overvågning af grundvandsstanden samt ved at udvikle forskellige digitale værktøjer, herunder Augmented Reality (AR), hvor man via en app på telefonen kan få et billede af, hvordan fremtidens løsninger kommer til at tage sig ud i landskabet.

- Når vi taler om, at klimatilpasning skal løses i fællesskab, så er det os alle sammen, det handler om. Borgerne har en vigtig rolle at spille. Både i forhold til at sikre, at der faktisk bliver gjort noget lokalt, og i forhold til at indgå i de konkrete løsninger, der bliver skabt. Derfor er det rigtig godt, at RESIST-projektet også ser på, hvordan borgerinddragelse kan foregå på det her område, siger næstformand i regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Henrik Qvist (EL).

Skaber ny viden

Ud over Region Midtjylland tæller det danske partnerskab Kystdirektoratet, NIRAS, Aarhus Universitet og VIA University College. Fokus er således både på konkrete løsninger og udvikling af ny viden og nye tilgange.

- Der er store perspektiver i RESIST-projektet i forhold til at udvikle nye metoder og ny viden, som kan bruges i hele verden. Vi kommer til at lave anvendelsesorienteret forskning sammen med internationale og nationale aktører inden for klimatilpasning, grundvand og byggeri. Samtidig vil arbejdet i projektet blive indarbejdet i VIAs uddannelser, så de studerende får adgang til nyeste viden på området, siger forskningschef, Ph.d. VIA University College, Theis Raaschou Andersen

RESIST havde officiel projektstart i januar, og projektet løber i de kommende fem år. Læs mere herunder eller se projektets engelske hjemmeside her: https://resist-project.eu/

Fakta om RESIST

  • Klimatilpasningsprojektet RESIST står for 'Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology' og er et femårigt EU-projekt med fokus på demonstrationsprojekter i stor skala samt inddragelse af borgere i arbejdet med klimatilpasning.
  • Region Midtjylland er projektleder for den danske arbejdspakke, som udføres i samarbejde med Kystdirektoratet, VIA University College, Aarhus Universitet og NIRAS. Projektet har i alt 56 partnere fra hele Europa.
  • Projektet er 100 pct. finansieret under Horizon Missions programmet og har et samlet budget på ca. 180 mio. kroner. Den danske del af projektet har et budget på 22,1 mio. kroner.
  • Projektet inkluderer fem pilotområder i Randers, Lemvig, Horsens, Norddjurs og Hedensted, hvor der er fokus på at udvikle konkrete løsninger på klimaudfordringerne. Borgerne inddrages desuden i måling og overvågning af grundvandsstanden samt brug af virtual- eller augmented reality til at visualisere de naturbaserede løsninger og infrastrukturprojekter.
  • RESIST udspringer af C2C CC projektet, hvor midtjyske partnere har samarbejdet om at styrke kompetence- og vidensniveauet inden for klimatilpasning.
  • Region Midtjylland deltager i RESIST som såkaldt "frontrunner region". Udover at lede den danske del af projektet, betyder det, at regionen har ansvar for internationalt at udbrede og dele viden og værktøjer, der udvikles i projektet. Konkret er den danske arbejdspakke koblet til to såkaldte twinning regioner, i hhv. Blekinge i Sverige og Zemgale i Letland.
Oversvømmelse af Gudenåen.
Gudenåen er flere gange gået over sine breder. Med klimaforandringerne, vil det ske oftere. Det kræver nye tilgange til bl.a. byggeri. Foto. Region Midtjylland.