Busser i Region Midtjylland

Region Midtjylland er ansvarlig for de regionale busser, der kører på tværs af kommunegrænserne og forbinder de større byer i regionen. På samme måde er kommunerne ansvarlige for de lokale busruter inden for kommunegrænserne. De regionale ruter er primært tilrettelagt efter borgernes behov for transport til og fra arbejde og uddannelse.

Både region og kommuner bestiller den kollektive trafik hos trafikselskabet Midttrafik. Midttrafik sørger for at planlægge de enkelte busruters forløb og rådgiver om optimal rutestruktur og serviceniveau samt koordinerer et sammenhængende kollektivt trafiknet.

Du kan læse mere om Midttrafik på deres hjemmeside. Her finder du også de regionale køreplaner.

Regionens budget til kollektiv trafik

I 2022 har regionen 348 mio. kr. til den kollektive trafik - i 2023 er budgettet øget til 380 mio. kr.

Dette beløb dækker både finansieringen af de regionale busruter, Lemvigbanen og 50 % af udgifterne til Aarhus Letbane.

Tilpasning af busdrift for 2023

Danmark er ramt af energikrise. Det betyder dyrt brændstof, og det har fået prisen på kollektiv trafik til at stige endnu mere. Samtidig er billetindtægterne for lave. 

Derfor er det nødvendigt at lave tilpasninger i den kollektive trafik i 2023, så Region Midtjyllands budget på 380 mio. kroner til kollektiv trafik bruges mest hensigtsmæssigt. 

Region Midtjylland arbejder sammen med kommunerne og Midttrafik på en plan for besparelserne. 

Læs regionsrådets behandling af besparelser den 28. september 2022.

Læs udvalget for regional udviklings behandling den 5. oktober 2022 inkl. "Balancekatalog" fra Midttrafik. 

Læs udvalget for regional udviklings behandling den 9. november 2022.

Fakta om de regionale busser

Regional kollektiv trafik er som udgangspunkt underskudsgivende. Billetindtægterne dækker cirka halvdelen og regionen den anden halvdel med tilskud.

Regionen sørger sammen med Midttrafik for at effektivisere og tilpasse busdriften, så det bliver bedst mulig inden for de mulige økonomiske rammer. 

COVID-19 pandemiens påvirkning på den kollektive transport

Konsekvensen af COVID-19 pandemien og myndighedernes restriktioner og krav har været store fald i passagertal og passagerindtægter.

Under COVID-19 pandemien har myndighederne i Danmark opfordret befolkningen til at undgå at anvende kollektiv transport. Samtidig har myndighederne krævet, at den kollektive transport skulle køre som normalt, så borgerne stadig kunne anvende den kollektive transport, hvis det skulle være nødvendigt.

Staten har besluttet at kompensere den kollektive transport, hvilket vil sige, at staten dækker de manglende indtægter i 2020, som skyldes COVID-19 pandemien. Der blev også givet kompensation i 2021 og delvis kompensation i 2022.

Kollektiv transport efter COVID-19

Med COVID-19 vaccinationerne og fuld genåbning af samfundet er regionen gået sammen med Midttrafik for at gøre den kollektive transport attraktiv igen for passagererne, så de vender tilbage efter COVID-19 pandemien. Vi samarbejder med andre nationalt og internationalt, så vi kan lære af hinandens erfaringer og tiltag. Region Midtjylland har også fået støtte af Interreg ØKS til at arbejde med området i et projekt sammen med to norske parter.

Læs mere om projektet her på siden om internationale mobilitetsprojekter.

Grøn omstilling af de regionale busser

Region Midtjylland arbejder sammen med Midttrafik om at omstille de regionale busser til grøn kollektiv trafik. Omstillingen sker i takt med at de nuværende busruter skal i udbud frem mod 2030.

Læs mere om grøn omstilling af de regionale busser.

Samarbejder om mobilitet og trafikplaner

Region Midtjylland samarbejder med Midttrafik og kommunerne i regionen om den kollektive transport, herunder hvordan vi skaber den bedst mulige mobilitet i regionen for de midler, vi har afsat.

Læs mere om mobilitetsplaner og trafikplaner her på siden om samarbejder om mobilitet.