Regionens arbejde med infrastruktur

Region Midtjylland har siden 2007 arbejdet tæt sammen med kommuner og staten for at sikre en infrastruktur, der skaber balance i regionen, minimerer trængselsproblemerne og samtidig giver adgang til resten af Danmark og verden.

Fælles prioritering af trafikal infrastruktur

Region Midtjylland har sammen med de 19 kommuner i regionen udarbejdet fælles anbefalinger til statslige investeringer i regionens trafikale infrastruktur, veje, jernbaner og en fast Kattegatforbindelse.

Det første fælles indspil blev udarbejdet i 2007 og revideret i 2013. Det er senest blevet opdateret i 2019.

Læs mere om det fælles infrastrukturindspil.

Fast Kattegatforbindelse

I Region Midtjylland har vi en vision om at binde Danmark bedre sammen til gavn for vækst og udvikling i hele landet, bl.a. ved en togforbindelse med kun én times transporttid mellem Aarhus og København.

Denne vision skal virkeliggøres gennem en fast Kattegatforbindelse.
Derfor deltager Region Midtjylland i Kattegatkomitéen, som vi var med til at stifte i 2008.

Kattegatkomitéens formål er, at:

  • Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark
  • Påvirke Folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse
  • Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse.

Staten offentliggjorde i juni 2022 to forundersøgelser af en fast Kattegatforbindelse: en for ren vejforbindelse og en for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Konklusionen på forundersøgelserne er, at det er nødvendigt med yderligere undersøgelser, før der kan træffes endelig beslutning om forbindelsen.

Læs forundersøgelser af en fast Kattegatforbindelse.

Michael Svane, tidligere branchedirektør i Dansk Industri, er formand for Kattegatkomitéen. Komitéen ledes af et formandskab, som foruden Michael Svane består af regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Nordjylland Mads Duedahl, borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm, borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard, regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen og branchedirektør i DI Transport Karsten Lauritzen.

Kattegatkomitéen har ca. 40 medlemmer, som består af repræsentanter for erhvervslivet, organisationer, vidensinstitutioner og regionale og kommunale politikere.

Region Midtjylland varetager sekretariatet for komitéen sammen med Aarhus Kommune.

Læs mere på En fast Kattegatforbindelses hjemmeside.

Digital infrastruktur

Adgang til hurtigt internet og god mobildækning i både byer og landdistrikter er afgørende for væksten i hele Region Midtjylland. Desværre er der flere steder i regionen store udfordringer med dækningen.

Man kan på tjekditnet.dk se mulighederne for bredbåndsdækning helt lokalt og søge udbydere på den enkelte adresse. Tjekditnet.dk er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Regionen arbejder for at løse de store udfordringer med internetdækningen. Vores udgangspunkt er en fælles strategi- og handlingsplan vedtaget sammen med de 19 kommuner i regionen.

Læs Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur.

Anbefalinger til staten

Strategien for digital infrastruktur indeholder bl.a. en række anbefalinger til staten. Det drejer sig f.eks. om:

  • Staten anbefales at afsætte yderligere midler til bredbåndspuljen med henblik på at sikre, at der kommer bredbånd ud i alle de områder, hvor der ikke vil komme bredbånd på almindelige vilkår.
  • Staten anbefales at forpligte mobilselskaberne til ved salg af mobiltelefoni at oplyse borgerne om dækningsgraden for det anvendte mobilnet.
  • Staten anbefales at optage forhandlinger med mobilselskaberne om at tilbyde mobilabonnement, som giver mulighed for at borgerne mod betaling kan bruge forskellige mobilnet, så man altid kan blive koblet op på det nærmeste og det stærkeste signal.


Desuden opfordres staten og KL til ved de kommende økonomiforhandlinger at åbne for muligheden for, at kommunerne kan optage lån til finansiering af digital infrastruktur uden for den kommunale låneramme.

Bredbåndspuljen

Energistyrelsen administrerer en bredbåndspulje, hvorfra lokale sammenslutninger og kommuner kan søge om støtte til etablering af bredbånd i områder med dårlig dækning.

Læs mere om bredbåndspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.