Fælles anbefalinger til regionens trafikale infrastruktur

Kommunekontaktrådet for Region Midtjylland (KKR Midtjylland) og Region Midtjylland har i februar 2019 godkendt et opdateret indspil til investeringer i statslig infrastruktur i Region Midtjylland.

Læs Fælles indspil til statslige investeringer i trafikal infrastruktur (pdf) 

Indspillet er en opdatering af anbefalingerne fra 2013 til infrastruktur. (Se nederst på denne side)

Indhold i det opdaterede indspil fra 2019 

Det opdaterede indspil for 2019 omfatter følgende anbefalinger til statslige investeringer (i uprioriteret rækkefølge): 

Kattegatforbindelse (rød på kort)

  • En fast kattegatforbindelse til hurtigtog og biler.

Motorvejsprojekter (blå på kort)

  • Midtjysk motorvejskorridor - Hærvejsmotorvej
  • Færdiggørelse af motorvej ved Herning 
  • Udvidelse af E45 til seks spor mellem Vejle N og Randers N
  • Opgradering af rute 26 til højklasset vej/motorvej mellem Aarhus og Viborg.

"2 + 1" på hovedlandeveje (grønt på kort) 

  • 2 + 1-veje på udvalgte strækninger på ruterne 11, 15, 16, 21 og 34. 

Trafik på skinner (lime/gult på kort) 

  • Etape 2 af letbane i Aarhus mod Brabrand og mod Hinnerup
  • Elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg
  • Opgradering af regionalbanerne
  • Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus. 

Indspil til infrastruktur 2007 og 2013

Revideret 15-03-2023