Her kan du læse om de forskellige mobilitetssamarbejder, regionen er en del af.

Samarbejde om mobilitet

Mobilitet indeholder i høj grad et samspil mellem mange forskellige transportformer, f.eks. gang, cykel, bus, tog og bil. Det stiller krav til både den kollektive trafik og til infrastrukturen. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med mobilitet sker i et samarbejde, da der er mange aktører og mange brugere.

Region Midtjylland indgår i forskellige samarbejder. Dem kan du læse om her.

Samarbejde med Midttrafik og kommunerne

Fælles infrastrukturindspil

Fælles mobilitetsplaner og trafikplaner

Samarbejde med borgerne – Passagerråd

Samarbejde om supercykelstier