Tog og letbane i Region Midtjylland

Region Midtjylland er ansvarlig for togstrækningen mellem Thyborøn, Lemvig og Vemb (også kendt som Lemvigbanen) og togstrækningen mellem Holstebro og Skjern i Vestjylland. Her betaler regionen for togdriften, og togselskabet Midtjyske Jernbaner A/S står for selve driften. Region Midtjylland er medejer af Aarhus Letbane i Østjylland.

Regionens budget til kollektiv trafik

I 2022 har regionen 348 mio. kr. til den kollektive trafik - i 2023 er budgettet øget til 380 mio. kr.

Dette beløb dækker både finansieringen af de regionale busruter, Lemvigbanen og 50 % af udgifterne til Aarhus Letbane.

Aarhus Letbane

Region Midtjylland ejer Danmarks første letbane, Aarhus Letbane sammen med Aarhus Kommune. Letbanen skaber, med udgangspunkt i Aarhus, bedre trafikal sammenhæng i Østjylland, og er en sammenbinding af Odderbanen, Grenaabanen og en ny indre strækning i Aarhus.

Letbanens etaper

Den første strækning af letbanen åbnede den 21. december 2017 mellem Aarhus Hovedbanegård og Aarhus Universitetshospital i Skejby. Den næste strækning mellem Aarhus og Odder åbnede den 25. august 2018. Den tredje strækning mellem Aarhus og Grenaa åbnede den 30. april 2019.

Der er en VVM-proces (vurderinger af virkninger på miljøet) i gang for de kommende etaper af letbanen, som omhandler strækningerne Brabrand-Aarhus Ø og Lisbjerg-Hinnerup forbi E45. Efter planen skal der etableres et 'parkér og rejs'-anlæg, hvor der kan skiftes til og fra letbanen.

Læs mere om Aarhus Letbane og de kommende etaper på letbanens hjemmeside.

Samspil 2030

Samspil 2030 er Letbanesamarbejdets visionsplan for udbygning af en højklasset kollektiv infrastruktur i Østjylland – en østjysk fingerplan, som understøtter væksten, bidrager til at reducere trængslen og sikrer en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Aarhusområdet og i det østjyske bybånd.

Samspil 2030 er et lokalt og regionalt udspil til, hvordan udbygningen af den kollektive transport i Aarhusområdet kan understøtte og udnytte potentialerne i de statslige investeringer. Samspil 2030 peger på realistiske investeringer i en samlende østjysk plan frem til 2030 samt projekter, der kan blive relevante på længere sigt.

Læs Samspil 2030 på Midttrafiks hjemmeside.

Togstrækninger og Midtjyske Jernbaner

Region Midtjylland finansierer togstrækningen mellem Thyborøn, Lemvig og Vemb (også kendt som Lemvigbanen). I december 2020 overtog vi driften af togstrækningen mellem Holstebro og Skjern. Det er regionen, som betaler for togdriften, og Midtjyske Jernbaner, der står for driften. Foruden persontrafik kører der også gods på banen.

Læs mere om Midtjyske Jernbaner.

Grøn omstilling af tog

Region Midtjylland arbejder for, at de togstrækninger, som regionen er ansvarlig for, kommer til at køre med mere bæredygtige drivmidler. I april 2021 offentliggjorde regionen sammen med Midtjyske Jernbaner et udbud på batteritog til strækningen på Lemvigbanen samt strækningen Holstebro-Skjern. Batteritog er et mere bæredygtigt transportmiddel, da det kører på strøm. De nye tog forventes at kunne være i drift i 2025.

Læs mere om Region Midtjyllands arbejde med batteritog her på siden om bæredygtig mobilitet og grøn omstilling.