Region Midtjylland deltager i en række internationale samarbejder og netværk. Fx inden for klima, kultur, uddannelse og sundhedsinnovation. Læs mere her.

Internationalt samarbejde i Region Midtjylland

Region Midtjylland deltager i en lang række internationale samarbejder. De internationale projekter vi indgår i, giver os mulighed for at udveksle værdifuld viden og erfaringer med andre lande. Det bidrager til at sikre udvikling – både i forhold til lokale og globale udfordringer.

Central Denmark EU Office

Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og de 19 midtjyske kommuner har et fælles EU-kontor i Bruxelles: Central Denmark EU Office (CDEU).

CDEU samarbejder med kommunerne, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner i Region Midtjylland om at få det bedste udbytte af det europæiske samarbejde.

CDEU kan hjælpe med:

  • information om EU-støtte
  • rådgivning om og udvikling af projektidéer
  • projektansøgninger
  • netværk og partnerskabssøgning til samarbejdspartnere i EU
  • kompetenceudvikling.

Læs mere om CDEU på centraldenmark.eu.

EU-projekter

Her kan du se, hvilke aktuelle EU-projekter Region Midtjylland er med i: