De næste otte uger er miljøvurderingen af Råstofplan 2020 i offentlig høring.

Gravemaskine i grusgrav.

06.05.2024

I august 2023 hjemviste Miljø- og Fødevareklagenævnet miljøvurderingen af Region Midtjyllands Råstofplan 2020 til fornyet behandling. På den baggrund har regionen nu gennemgået miljøvurderingen, som nu er i offentlig høring frem til 1. juli 2024.

Gennemgangen sikrer, at miljøvurderingen lever op til gældende lovgivning, der på en række områder er blevet ændret siden vedtagelsen af Råstofplan 2020.

Regionsrådet besluttede tidligere i år, at der ikke skal foretages ændringer i de råstofgraveområder, der er udlagt i Råstofplan 2020, da det alene var miljøvurderingen, der er årsag til hjemvisningen.

Fra 6. maj til og med 1. juli 2024 er det muligt at afgive høringssvar til miljøvurderingen på hjemmesiden for Råstofplan 2020.

Her findes også den overordnede miljøvurdering samt de 22 miljørapporter, der nu er gennemgået og opdaterede.