Her kan du trække en jordforureningsattest og se, om der er forurening på grunden, og læse om, hvad resultatet betyder.

Jordforureningsattest

  • Zoom ind på en given matrikel eller brug søgefeltet i øverste venstre hjørne til at søge på adressen.
  • Når du har fundet din matrikel, skal du klikke på den, så den bliver grå. Derefter klikker du på knappen "Vis valgte matrikler" (nederst til højre).
  • På siden, der kommer op, trykker du på "Hent". Jordforureningsattesten hentes nu i PDF-format.
  • Hvis en grund er omfattet, kan du trække en rapport med flere baggrundsoplysninger. Tryk på "Se oplysninger".

Hvis du bruger Internet Explorer som browser, kræves som minimum version 9.

Træk jordforureningsattest

Hvad betyder resultatet?

Din søgning kan give et af fem resultater:

1. Ingen oplysninger om jordforurening

Grunden er ikke opført i regionens database.

2. Under sagsbehandling (Lokaliseret)

Sagen er under behandling. Vi indsamler historiske oplysninger om grunden for at vurdere, om tidligere aktiviteter kan have resulteret i forurening. Du kan kontakte regionen for nærmere oplysninger.

3. Kortlagt som muligt forurenet (Vidensniveau 1 - V1)

Der er en mistanke om forurening, men grunden er endnu ikke blevet undersøgt og forureningen derfor ikke konstateret.

Læs mere hvis din grund er kortlagt på V1.

4. Kortlagt som forurenet (Vidensniveau 2 - V2)

Vi har undersøgt grunden og konstateret, at den er forurenet.

Læs mere hvis din grund er forurenet.

5. Vurderet til ikke at være forurenet (Udgået)

Betyder, at mistanken om forurening på grunden enten er afkræftet eller forureningen er fjernet.

Regionen ved ikke alt

Hvis vi ikke har oplysninger om grunden, vil det fremgå af jordforureningsattesten. På attesten kan du se et kort over matriklen og status for matriklen.

Hvis vi ikke har oplysninger om grunden, betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er jordforurening på grunden. Det kan betyde, at vi ikke har kendskab til forurening endnu.