Fjern forurening

Hvem betaler?

Forurening følger forureneren. Det betyder, at det er den forurenende part, der skal betale for en oprensning af erhvervsgrunden. Hvis det ikke er muligt at finde frem til den forurenende part, betaler regionen for oprensningen, hvis der er en trussel mod grundvandet.

Hvis virksomheden ikke selv er skyld i en forurening, kan virksomheden som hovedregel ikke blive tvunget til at betale for, at forureningen bliver fjernet.

Hjælper det offentlige?

Hvis virksomheden ligger på en grund, hvor forureningen udgør en risiko for grundvandet, er det regionens opgave at fjerne forureningen.

Hvis virksomheden ligger inden for et offentligt indsatsområde, er det også regionens opgave at fjerne risikoen fra forureningen.

Vi har begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed. Derfor kan vi kun gennemføre et begrænset antal undersøgelser og oprydninger hvert år. Vi prioriterer vores indsatser fra år til år. Afhængig af prioriteringen kan der derfor gå lang tid, før vi når til din forurenede ejendom.

Læs om regionens offentlige indsats.

Kom af med kortlægningen

Hvis grunden er kortlagt som muligt forurenet, kan virksomheden selv betale for en teknisk undersøgelse. Det en god idé at få hjælp fra et rådgivende firma, som har erfaring med jordforurening. Vi anbefaler, at I kontakter os, inden I sætter undersøgelsen i gang, og får arbejdet godkendt. På den måde er I sikre på, at I får undersøgt forureningen korrekt. Det er regionen, der efterfølgende skal vurdere, om grunden kan tages ud af kortlægningen.

Hvis der er konstateret forurening på grunden, kan virksomheden selv betale for at få fjernet forureningen. Regionen skal godkende, at forureningen er fjernet, før kortlægningen kan ændres. Det er derfor en god idé at kontakte os for at få råd og vejledning, inden arbejdet sættes i gang.

Regler på en forurenet erhvervsgrund

En virksomhed på en forurenet grund er normalt kun omfattet af den offentlige indsats, hvis forureningen udgør en risiko for værdifuldt grundvand i området. På nogle erhvervsgrunde er der desuden tilknyttet bolig. Boliger er også omfattet af den offentlige indsats.

Hvis grunden er omfattet af den offentlige indsats, skal alle bygge- og anlægsarbejder og evt. ændringer i anvendelsen godkendes af kommunen.

Virksomheder på forurenede grunde eller muligt forurenede grunde skal altid melde flytning af jord til kommunen.

Læs mere i pjecen "Er grunden forurenet"