Sådan søger du

Hvis du vil søge ind på STX, HF, HHX,HTX eller Pre-IB, skal du søge via optagelse.dk. Du har frit valg og må søge på gymnasier i hele landet. Du kan søge på flere forskellige gymnasier, og du vælger selv i hvilken rækkefølge, de skal prioriteres.

Du kan søge fra den 15. januar til den 1. marts 2024. Herefter vil du være eftertilmelder og først blive fordelt efter d. 9. maj 2024.

Læs om hvordan du søger på UddannelsesGuiden.

Regler om elevfordeling

Når du søger ind på STX, HF, HHX, HTX eller Pre-IB har du frit valg. Det betyder, at du kan søge på gymnasier i hele landet. De fleste vil få plads på den skole, de har som førsteprioritet, men du er ikke garanteret en plads på din førsteprioritet.

Fordelingen af pladser tager udgangspunkt i dine prioriterede uddannelsesønsker. Hvis der ikke er plads på din førsteprioritet, bliver det undersøgt, om der er plads på din anden prioritet osv., indtil du har en plads.

Du kan ikke blive fordelt til en anden ungdomsuddannelse, end du søger. Det betyder, at hvis du for eksempelvis søger ind på HTX, bliver du ikke fordelt til STX, HHX eller HF, medmindre du selv har valgt det i dine prioriterede uddannelsesønsker.

Alle dine prioriteter vil være bindende også selvom de ligger mere end 45 minutter væk.

Reglerne om elevfordeling gælder for STX, 2-årig HF, HHX, HTX og Pre-IB. Pre-IB-elever kan som udgangspunkt vælge, om de efter det første år vil fortsætte i 2.g eller på IB.

Hvornår får du svar

Du får besked om, hvor du har fået en plads senest den 8. maj 2024. Du får besked fra den institution, hvor du har fået plads.

Hvis der er flere pladser end ansøgere

Hvis der er ledige pladser, får alle ansøgere reserveret en plads.

Hvis der er for mange ansøgere

Hvis et gymnasium får flere ansøgninger end der reelt er plads til, er det ansøgerne med kortest transporttid fra bopæl til gymnasium, der først får en pladsreservation.

Omvalg

Hvis du har fortrudt dit valg af ungdomsuddannelse, kan du søge om omvalg. Du kan lave omvalg fra d. 9. maj – 1. juli 2024.

Du kan kun lave omvalg, hvis der er plads på den skole som du ønsker at lave omvalg til eller hvis du ønsker at skifte uddannelsesretning (fx fra STX til HHX).

Du skal ringe til Region Midtjyllands uddannelsesteam for at høre, om dit ønskede gymnasium har en ledig plads.

Ved omvalg frasiger du dit retskrav som rettidig ansøger. Det betyder, at du mister retten til at klage og få din sag genbehandlet.

Læs mere om, hvordan du laver omvalg.

Skift skole

Hvis du ønsker at skifte til et andet gymnasium end det du er optaget på, kan du lave et institutionsskift. Du kan lave institutionsskift fra d. 1. juli 2024.

Hvis du vil skifte til et andet gymnasium, skal du kontakte den skole, du ønsker at skifte til for at høre om de har ledige pladser.

Hvis du får en plads, skal du kontakte det gymnasium, du er blevet optaget på og anmode om at blive videresendt til dit nye gymnasium. Du kan også bede det nye gymnasium om at gøre det, hvis dette er aftalt.

Du kan skifte institution igennem alle gymnasieår.

Læs mere om hvordan du skifter skole.

Læs om dine muligheder på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Transporttid

Hvis du ikke kan få plads på et af dine prioriterede uddannelsesønsker, finder vi en ledig plads på et gymnasium med den korteste transporttid. Transporttiden må maksimalt være 45 minutter fra din bopæl til gymnasiets adresse, medmindre du bor et sted, hvor der er mere end 45 minutters transporttid til nærmeste udbyder af den ønskede uddannelse.

Hvis du har mere end 45 minutters transporttid til den ønskede uddannelse og søger denne som dit eneste uddannelsesønske, vil du få plads her.

Læs om opgørelse af transporttid på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Kort over gymnasier

Vi har lavet et kort over, hvor du kan tage en gymnasial ungdomsuddannelse i Region Midtjylland.

Se kort over gymnasiale uddannelser

Hvis du søger efter den 1. marts

Du kan godt søge om optagelse på en gymnasial uddannelse, selvom du først søger efter ansøgningsfristen den 1. marts 2024. Du skal stadig ansøge om optagelse via optagelse.dk. Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på:

  • Du kan ikke søge om forrang (fx pga. handicap, eliteidrætsgodkendelse, særlige forløb mv.).
  • Du vil ikke indgå i den landsdækkende fordeling.
  • Din ansøgning vil blive behandlet som en eftertilmelding og regionen vil finde en plads til dig.
  • Eftertilmeldere behandles løbende af regionen fra d. 9. maj – d. 1. november 2024.

Du er ikke garanteret en plads på dit ønskede gymnasium. Du får tilbudt en plads på et gymnasium maksimalt 45 minutter fra din bopæl, medmindre du bor et sted, hvor der er mere end 45 minutters transporttid til nærmeste ønskede gymnasium.

Hvis du er 20 år eller over og søger 2-årig HF på VUC, så vil vi forsøge at fordele dig til VUC i det omfang, det er muligt.

Du får svar om pladsreservation fra den institution, som du er blevet fordelt til. Du kan forvente længere svartid i ugerne 28, 29, 30 og 42 grundet ferie. Som eftertilmelder kan du ikke få din sag genoptaget.

Læs mere på Uddannelsesguiden og på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Kapacitet

Kapacitet er det antal elever, som en uddannelsesinstitution må optage ved skolestart.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der fastsætter kapaciteten på de gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX), 2-årig HF og Pre-IB. 

Den endelige kapacitet udmeldes senest den 24. april 2024.

Læs om kapacitetsfastsættelse hos Børne- og Undervisningsministeriet.