Gode uddannelsesmuligheder

I Region Midtjylland skal vi sikre, at der er et bredt udbud af uddannelser i hele regionen. Samtidig er det en vigtig opgave for os at sikre, at befolkningen har de rette kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden.

I regionen står vi i de kommende år over for en række udfordringer. Ungdomsårgangene bliver mindre, vi kommer til at mangle flere faglærte og antallet af unge, som står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet, er alt for højt. Derfor har vi lavet en ny uddannelsespolitik.

Region Midtjyllands Uddannelsespolitik 2022-2025 sætter mål for, hvordan vi skal håndtere de svære udfordringer på uddannelsesområdet. Samtidig danner den en ambitiøs ramme for uddannelse og kompetenceudvikling i Region Midtjylland.

Bredt samarbejde om uddannelsespolitik

Uddannelsespolitikken er blevet til i samarbejde med regionsrådets politikere, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og de unge på regionens uddannelser.

Uddannelsespolitikken for Region Midtjylland 2022-2025 fokuserer på fire indsatsområder:

  1. Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen
  2. Flere faglærte
  3. Flere unge inkluderes og fastholdes i uddannelse og beskæftigelse
  4. Fokusområder inden for kvalificeret arbejdskraft.

Læs Uddannelsespolitik for Region Midtjylland 2022-2025.

Samarbejdsaftale om ungeindsats

14 procent af unge mellem 16-29 år i Midtjylland er hverken i job eller i gang med en uddannelse.

KKR Midtjylland, Det Regional Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Vestjylland og Østjylland og Region Midtjylland har etableret et samarbejde om indsatser, der skal styrke unges tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Formålet er styrket samarbejde og videndeling for at hjælpe flere unge.

Læs samarbejdsaftalen Fælles ambition på ungeområdet.