En attraktiv region for alle

Otte mennesker der går ved siden af hinanden på en vej

Region Midtjylland vil være en attraktiv og bæredygtig region - for alle borgere. Vi vil give både nuværende og kommende generationer mulighed for at dække deres behov og skabe det liv, de ønsker.

Det betyder, at de unge skal kunne tage en god uddannelse i regionen, og at alle borgere kan komme fra A til B. At vi har gode behandlingstilbud og et rigt og spændende kulturliv. Og at vi har rent drikkevand, passer på vores natur og udvikler nye bæredygtige løsninger, så vi i 2050 kan være CO2-neutrale.

Derfor arbejder Region Midtjylland med strategier og planer, der kan sikre en god udvikling i vores landsdel.

Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030

Regionsrådet vedtog den 30. oktober 2019 Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030. Visionen for strategien er at skabe en attraktiv og bæredygtig region, hvor borgeren er i centrum for fremtidige indsatser - og at skabe holdbare, bæredygtige løsninger på tværs af regionen. Samtidig har strategien FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som ramme.

Læs Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030.

Håndbog i Regional Udvikling

I Håndbog i Regional Udvikling kan du læse om, hvordan Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030 er realiseret gennem konkrete handleplaner og aktiviteter.

Håndbogen giver et overblik over regionsrådets visioner og over de mange forskellige opgaver, som Region Midtjylland beskæftiger sig med inden for bæredygtig udvikling og vækst.

Du kan også læse om nogle af de resultater, der er opnået siden 2019.

Læs Håndbog i Regional Udvikling.