Ny udviklingsstrategi

Region Midtjylland arbejder i 2023-2025 på en ny regional udviklingsstrategi.

Midtjylland står over for en række store og "vilde" problemer. Mange problemer deler vi med resten af Danmark og med resten af verden. Fælles for udfordringerne er, at ingen kan løse dem alene. Derfor vil vi samarbejde med myndigheder, virksomheder, organisationer og borgere om at finde løsninger på otte samfundsmæssige udfordringer.

Udfordringerne er beskrevet i publikationen Fælles om bæredygtige løsninger. Revision af Regional Udviklingsstrategi.

Politikerne har udvalgt udfordringerne på baggrund af aktualitet, data og en række analyser, som er samlet i publikationen Midtjyske Udfordringsbilleder.

Regionalpolitiske fora

Region Midtjylland inviterer repræsentanter fra politik, vidensinstitutioner, erhvervsliv, organisationer og civilsamfund til at deltage i otte forskellige regionalpolitiske fora.

Hvert forum er sammensat af deltagere med forskellige interesser og baggrund for at skabe en mangfoldig dialog og diskussion.

De regionalpolitiske fora skal:

  • mødes til tre arbejdsmøder
  • arbejde med otte forskellige vilde problemer
  • udarbejde anbefalinger til løsninger og initiativer.

Video om arbejdet i de regionalpolitiske fora

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Otte vilde problemer

De regionalpolitiske fora skal arbejde med otte forskellige vilde problemer:

Ung pige der står alene foran en større gruppe unge Ung pige der står alene foran en større gruppe unge

Unge udenfor

23.000 unge er udenfor uddannelse og arbejde. I første halvår af 2023 samarbejder vi med uddannelsesinstitutioner, organisationer, politikere og de unge om at finde løsninger på problemet.

Læs om regionalpolitisk forum om unge udenfor.

Død fugl der ligger i en vandpyt Død fugl der ligger i en vandpyt

Biodiversitetskrise

Vi står midt i en biodiversitetskrise. I første halvår af 2023 samarbejder vi blandt andet med interesseorganisationer, videninstitutioner og politikere, så vi kan finde løsninger på, hvordan vi kan bevare diversiteten i vores natur.

Læs om regionalpolitisk forum om biodiversitetskrisen.

Ung mand på station, hvor letbanen kører forbi Ung mand på station, hvor letbanen kører forbi

Mobilitet

Færre vælger kollektiv transport. Det fører til mere forurening, belastning af klimaet og mere trængsel. I andet halvår af 2023 samarbejder vi med interesseorganisationer, videninstitutioner og politikere, så vi kan finde løsninger på fremtidens kollektive trafik.

Læs om regionalpolitisk forum om mobilitet.

Mand ved siden af arbejdsmaskiner Mand ved siden af arbejdsmaskiner

Arbejdskraft

Arbejdsgiverne i Danmark mangler arbejdskraft. Vi har flere ældre og flere børn og unge, og færre personer på arbejdsmarkedet. I andet halvår af 2023 samarbejder vi med interesseorganisationer, videninstitutioner og politikere om, hvordan vi finder og fastholder fremtidens arbejdskraft. 

Læs om regionalpolitisk forum om arbejdskraft.

Ung pige med skraldeposer foran en fyldt skraldespand Ung pige med skraldeposer foran en fyldt skraldespand

Reduceret forbrug

Danskernes forbrug af varer er støt stigende, og affaldsmængderne vokser. Det belaster klimaet. Det vil vi i samarbejde med interesseorganisationer, kommuner, videninstitutioner og politikere finde mulige løsninger på i første halvår af 2024. 

Læs om regionalpolitisk forum om reduceret forbrug.

Kvinde der hejser flag og vindmølle i baggrunden Kvinde der hejser flag og vindmølle i baggrunden

Arealer til den grønne omstilling

Vindmøller, solcelleparker, grusgrave, byer, vådområder og mere urørt natur kæmper alle om pladsen i vores region. I andet halvår af 2024 samarbejder vi med interesseorganisationer, videninstitutioner og politikere om løsninger på, hvordan vores begrænsede areal bedst anvendes.

Læs om regionalpolitisk forum om arealer til den grønne omstilling.

Ældre kvinde der sidder på en rolator på en øde vej Ældre kvinde der sidder på en rolator på en øde vej

Fremtidens landdistrikter

Flere flytter til de store byer og tømmer mindre byer og landdistrikter for funktioner, aktiviteter og liv. I andet halvår af 2024 samarbejder vi med interesseorganisationer, videninstitutioner og politikere om løsninger på den stigende ulighed mellem by og land.

Læs om regionalpolitisk forum om fremtidens landdistrikter.

Person i gummistøvler der står i noget vand Person i gummistøvler der står i noget vand

Vandet kommer

Klimaforandringer medfører mere ekstremt vejr. I Danmark har skybrud og storme skabt utryghed, oversvømmelser og store ødelæggelser. I første halvår af 2025 samarbejder vi med interesseorganisationer, kommuner, videninstitutioner og politikere om, hvordan vi kan tilpasse os til de nye vilkår. 

Læs om regionalpolitisk forum om klimaforandringer.

Tidsplan

De regionalpolitiske fora arbejder i 2023-2025 med otte forskellige vilde problemer.