Om puljen

Uddannelsespuljen støtter projekter, der udvikler nye fag, studieretninger og lignende. Puljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser.

I 2024 er der 17 mio. kr. i puljen, og man kan søge i to puljer:

 • Den åbne pulje (20 % af de årlige midler)
 • Temapuljen (80 % af de årlige midler).

Region Midtjylland indgår som en aktiv og sparrende aktør i projekterne. Det betyder, at Region Midtjylland følger projekterne tæt via løbende sparring med projektansøger, deltagelse i statusmøder. Derudover vil regionen sikre, at viden og erfaringer deles på tværs af regionens uddannelsesinstitutioner.

Den åbne pulje

Puljen støtter mindre projekter uden fastlagte temaer. Projekter i den åbne pulje kan fx fungere som forprojekter til fremtidige ansøgninger til temapuljen, EU's puljer eller private fondsmidler.

Temapuljen

Puljen støtter to-tre større og længerevarende projekter med et bredt partnerskab af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre relevante organisationer.

I 2024 støtter vi projekter inden for to fastlagte temaer: EuroSkills Herning 2025 og Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Hvis du søger temapuljen, skal du sende en forhåndstilkendegivelse med en beskrivelse af projektideen til Region Midtjylland.

Frist for at indsende forhåndstilkendegivelse var 1. marts 2024 kl. 12.00.

Forhåndstilkendegivelsen skal sendes til: uk@ru.rm.dk

Download skabelon til beskrivelse af projektidé.

Temaer i temapuljen

EuroSkills Herning 2025

EuroSkills er et event, der hylder fagligheden og håndværket inden for erhvervsuddannelserne. Det centrale mål ved EuroSkills 2025 er at øge interessen for og fokus på disse uddannelser.

Danmark er vært for EuroSkills i 2025. Eventet afholdes i Messecenter Herning fra den 9. til den 13. september 2025.

Projekter under dette tema skal være direkte understøttende for EuroSkills 2025. Aktiviteterne i projekterne kan spænde bredt, men skal have en direkte tråd til EuroSkills Herning 2025.

Læs mere om EuroSkills 2025.

Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked

Region Midtjylland skal være med til at sikre et stærkt uddannelsesudbud, der klæder regionens unge bedst muligt på til fremtidens arbejdsmarked. Vi skal derfor sikre, at borgernes kompetencer favner bredt, og at der uddannes borgere til at dække alle områder af arbejdsmarkedet.

Projekter under dette tema kan være:

 • aktiviteter, der sigter mod at give eleverne muligheder for at opnå dobbelte kompetencer inden for sprog og STEM herunder understøtte den grønne omstilling eller styrke skolevirksomhedssamarbejder.
 • aktiviteter, der sikrer flere med velfærdskompetencer. Fx gennem et øget samarbejde mellem de gymnasiale ungdomsuddannelser, SOSU uddannelser, velfærdsuddannelser og hospitaler.

Find inspiration og læs mere om Region Midtjyllands strategi for fremmedsprog.

Tidsplan

 • 1. marts: Forhåndstilkendegivelse til temapuljen
 • 22. marts: Ansøgningsfrist til begge puljer
 • 15. maj: Behandling i udvalget for regional udvikling
 • 29. maj: Behandling i regionsrådet
 • 6. juni: Tilsagn og afslag sendes.

Hvem kan søge puljen

Puljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser.

Oversigt over uddannelser, der kan ansøge om tilskud:

 • Højere forberedelseseksamen
 • Studentereksamen
 • Højere handelseksamen
 • Højere teknisk eksamen
 • Grundforløbene og hovedforløbene på erhvervsuddannelserne
 • FGU – forberedende grunduddannelse
 • Almen voksenuddannelse
 • Forberedende voksenundervisning
 • Ordblindeundervisning for voksne.

Projektbanken

I projektbanken kan du finde de projekter, som siden 2018 har fået støtte gennem Uddannelsespuljen. Her kan du søge inspiration og læse om projekternes indhold.

Besøg Projektbanken

Ansøgning

Deadline for at søge puljen er overskredet. Frist for ansøgninger var den 22. marts 2024.

Kriterier og krav

Inden du ansøger Region Midtjyllands uddannelsespulje, skal du sætte dig ind i standardvilkårene og støtteberettigelsesreglerne for udviklingspuljen.

Læs standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer.

Projekter skal leve op til følgende kriterier:

 • Ved projekter med et samlet projektbudget på 250.000 kr. eller mere er der krav om revisorpåtegning af det samlede projektregnskab.
 • Ved projekter med et samlet projektbudget på mindre end 250.000 kr. skal der laves en ledelseserklæring på projektregnskabet.
 • Medfinansieringen skal udgøre minimum 25 % af den samlede projektsum.
 • Hovedparten af projektets aktiviteter og økonomi skal rettes mod eleverne på de tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner.

Lønudgiften for alle projektpartnere afregnes enten med en standardsats på 400 kr./t (gældende pr. 1. januar 2024) eller på baggrund af faktisk afholdte omkostninger.

Relevante materialer

Kontakt

Jon Bech Andersen

Udviklingskonsulent

Mobil: 2033 3431

Send mail til Jon

Ruth Irene Strøm

Teamleder - Chefkonsulent

Mobil: 2929 0263

Send mail til Ruth