Fælles om det gode liv

Billede af Virksund bro set fra luften

Region Midtjylland skal være en attraktiv region at bo i - både i byerne men også på landet.

Regionsrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Formålet med strategien er at bidrage til at skabe gode rammer for en positiv udvikling i landsbyer og lokalsamfund i regionen.

Vi samarbejder med borgere, kommuner og andre aktører om at udvikle bæredygtige løsninger. Hvert år uddeler regionsrådet Regon Midtjyllands Landsbypris til en landsby eller et lokalområde, som kan inspirere andre. Vi støtter også projekter økonomisk via puljen Den bæredygtige landsby.

Indsatsområder

Strategien for landdistrikter har fokus på fire indsatser:

  • Formidling af viden om bæredygtig landdistriktsudvikling, fx via konferencer og seminarer.
  • Netværk og partnerskaber, så nye projekter og fælles indsatser kan opstå.
  • Projekter, som udvikler og prøver nye metoder.
  • Udveksling af idéer og erfaringer mellem aktørerne og synliggøre muligheder og kvaliteter i landdistrikterne.

Læs Region Midtjyllands Strategi for bæredygtig udvikling i landdistrikterne 2020-2030.