Om EU's Socialfond Plus

Fra 2021-2027 er 20 procent af midlerne i EU's Socialfond Plus øremærket til projekter i regionerne. Midlerne skal styrke regionernes arbejde med ungdomsuddannelserne.

Region Midtjylland får tildelt 29,3 mio. kr. i tilskud fra EU's Socialfond til hele programperioden. Støtten fra EU må maksimalt udgøre 40 procent af de støtteberettigede udgifter i et socialfondsprojekt. Socialfondsprojekter kan bl.a. medfinansieres af den regionale uddannelsespulje.

Læs program for EU's Socialfond Plus.

Ansøgning

Der er ingen aktuel ansøgningsrunde.

Projekter

Temaerne for den regionale indsats i socialfondsprogrammet 2021-2027 er Kompetencer til fremtiden og Uddannelse til alle.

Region Midtjylland støtter projekter inden for tre forskellige undertemaer:

  1. Inklusion: Vi skal sikre fastholdelse af udsatte unge på erhvervsskolerne (socialfondsprogrammet prioritet 2.2.2.1).
  2. Flere faglærte: Vi skal sikre flere faglærte på velfærdsområdet (socialfondsprogrammet prioritet 2.2.1.1).
  3. STEM: Fokus på opkvalificering af undervisere inden for STEM-fagene (socialfondsprogrammet prioritet 2.2.1.1).

Regionsrådet har den 28. september 2022 givet tilsagn til fire projekter. Alle projekterne løber i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Læs referat fra regionsrådsmødet.