Grøn omstilling

Vi arbejder for en grøn omstilling af mobiliteten i Midtjylland. Det gør vi både ved at samarbejde med bl.a. kommuner om, hvordan vi skaber bedre rammer for, at borgerne kan vælge mere bæredygtige transportformer, f.eks. så flere kører sammen. Og sammen med Midttrafik arbejder vi med grøn omstilling af kollektiv trafik på en række områder:

  • Når vi sender busruter i udbud, prioriterer vi CO2-neutrale drivmidler. I dag kører der el-busser på en række regionale ruter.
  • Regionen har bevilget penge til Danmarks første batteritog på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern. Vi forventer, at de nye tog er i drift i 2024.
  • Letbanen kører på strøm og sparer derved fx miljøet for 1,7 mio. liter diesel hvert år.

Infrastruktur

God infrastruktur er vigtig for at kunne skabe vækst og udvikling i Region Midtjylland. Sammen med kommunerne arbejder vi for, at borgerne nemt kan komme til og fra uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter på tværs af regionen.

Det gør vi bl.a. ved at lave fælles anbefalinger til staten med forslag til, hvad staten skal prioritere, når de laver statslige investeringer i den regionale trafikale infrastruktur.

Læs Fælles indspil til statslige investeringer i trafikal infrastruktur (2019).

Supercykelstier

Region Midtjylland har sammen med Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs Kommuner etableret et supercykelstisekretariat.

En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og sikkert at vælge cyklen – også på tværs af kommunerne.

Læs mere om samarbejdet om supercykelstierne.

Kattegatforbindelse

Vi har en vision om at skabe bedre transportmuligheder på tværs af Danmark. Derfor er Region Midtjylland med i Kattegatkomitéen, hvor vi arbejder for en togforbindelse mellem Aarhus og København med kun én times transporttid.

Kattegatkomitéen er en sammenslutning af politikere og af interesser i det private erhvervsliv, organisationer og vidensinstitutioner.

Målet med Kattegatkomitéen er at synliggøre fordelene ved en fast Kattegatforbindelse til højhastighedstog og biler mellem Jylland og Sjælland.

Læs mere om Kattegatkomitéen på Kattegatforbindelse.dk

Internationalt samarbejde

Vi arbejder både for, at borgerne kan transportere sig på tværs af regionen, og har gode forbindelser til resten af Danmark og verden.

Politikere fra regionsrådet deltager i:

  • Nordisk Transportpolitisk Netværk: et regionalt transportpolitisk samarbejde. Netværket består af regioner med fælles interesser i forbindelser mellem regionerne og fra det vestlige Skandinavien til Centraleuropa, særligt gennem Jyllandskorridoren.
  • Nordsøkommissionens Transportgruppe: en geografisk orienteret interesseorganisation bestående af regioner fra otte lande. Kommissionen har til formål at fremme fælles interesser i Nordsøregionen i forhold til Europa Kommissionen og andre europæiske institutioner. 

Derudover er Region Midtjylland en del af Interregprojektet Grønn Jyllandskorridor sammen med 25 partnere i Norge og Danmark. Region Midtjylland er også projektleder for Interregprojektet MOVE sammen med 11 danske, norske og svenske partnere.