Om puljen

Formålet med puljen er at styrke mobiliteten i landsbyer og landdistrikter i Region Midtjylland.

Puljen støtter projekter, der afprøver, udvikler og styrker bæredygtige mobilitetsløsninger med potentiale til at vise vejen for fremtidens mobilitet i landdistrikterne. Løsningerne skal gøre det lettere at komme fra A til B, hvad enten det er til arbejde, besøg eller uddannelse eller noget helt fjerde.

Borgere er ofte de bedste til at finde nye holdbare løsninger, da det er dem, som skal bruge løsningerne i dagligdagen.

Du kan søge inspiration hos Midttrafik, som kommer med ideer til, hvad man som landsby kan arbejde med i forhold til mobilitet:

Konkrete eksempler på handlinger kan være at:

 • Omforme knudepunkter til samlingssteder for at understøtte samkørsel eller kollektiv trafik.
 • Afprøve aftaler med dagligvarebutikker om at køre ældre og andre uden bil til indkøb i nabobyen.
 • Etablere en borgerdrevet bus, der kan køre til fx kulturelle aktiviteter, når den kollektive trafik ikke kører.

Hvem kan søge puljen?

Puljen til bæredygtige mobilitetsløsninger kan søges af foreninger, lokalråd eller partnerskaber i en landsby eller en landsbyklynge. Ansøger skal have et cvr-nummer.

Puljen kan også søges af kommuner i samarbejde med foreninger, klubber eller partnerskaber i en landsby eller en landsbyklynge.

Budget og finansiering

Der kan søges tilskud på op til 100.000 kroner fra puljen til et projekt.
Mindst 25 procent af projektets samlede budget skal finansieres af anden medfinansiering.

Det er et krav:

 • at den eller de berørte landsbyer er en central og aktiv del af projektet. Borgere fra lokalområdet skal være aktive i at få projektet til at lykkes,
 • at kommunen bakker op om ansøgningen op, og
 • at mindst 25 procent af projektets samlede budget finansieres af anden medfinansiering.

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til mange forskellige mobilitetstiltag og til projektgennemførelse i bred forstand.

Projektet skal have almennyttig værdi og bidrage til landdistriktets udvikling med fx faciliteter, aktiviteter eller mobilisering af lokalsamfundet i forhold til at transportere sig på nye bæredygtige måder.

Du kan søge støtte til alle faser af projektet.

Puljen støtter ikke almindeligt vedligehold og drift.

Vejledningsmøde

Alle er velkomne til at søge sparring inden ansøgningsfristen og løbende i projektet.

Vi holder online vejledningsmøde med vejledning til interesserede:

 • onsdag den 12. juni 2024 kl. 11-12. 

Deltag i mødet online.

Ansøgning

Fristen for at søge puljen er:

 • 13. august 2024 inden kl. 12.00.

Ansøgningen skal sendes til Christian.Fredsoe@ru.rm.dk og mærkes "Bæredygtige mobilitetsløsninger".

Download ansøgningsmateriale

Kriterier og krav

Med udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi, den regionale landdistriktsstrategi, samt anbefalingerne fra det regionalpolitiske forum om mobilitet bliver ansøgninger vurderet på baggrund af følgende:

 • andel af borgere fra lokalområdet, landsbyen eller landdistriktet, der potentielt får gavn af projektet (40%)
 • medfinansieringsandel (30%)
 • realiserbarhed (20%)
 • nyskabende løsning (10%)

Derudover bliver ansøgninger vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Projektet skal mobilisere og fremme bæredygtig udvikling og tilslutning til en fælles mobilitetsløsning. Dvs. en omstilling fra en mindre optimal mobilitetsløsning til en mere bæredygtig og lokalt samlende løsning.
 • Projektets mulige betydning for fællesskab og sammenhold i lokalsamfundet. 
 • Potentiale for at skabe læring og viden til andre interessenter indenfor mobilitetsløsninger.
 • Ansøgers kommune skal bakke op om projektet.
 • Der skal være sandsynlighed for, at projektets løsninger kan fastholdes efter projektets afslutning uden yderligere finansiering fra puljen.

Det bør fremgå, hvordan projektet bidrager til bæredygtighed enten socialt, miljømæssigt og/eller økonomisk. Fx ved at skabe mobilitetsløsninger, der både gør noget godt for klimaet og giver landsbyboerne bedre muligheder for at få hverdagen til at fungere. Eller at landsbyer og partnere går sammen om at finde ud af, hvordan netop de vil bidrage til nye mobilitetsløsninger.

Krav

 • Projekter skal sættes i gang senest i tredje kvartal 2024 og skal senest være afsluttet tredje kvartal 2025.
 • Ansøgninger skal have medfinansiering på mindst 25 % af det samlede budget. 
 • Medfinansiering kan være i form af kontante tilskud fra andre finansieringskilder, egne projektmidler og/eller medgået tid fra eksempelvis kommunale medarbejdere, lokale projektledere mv.
 • Projektets økonomi skal beskrives i en budget- og finansieringsplan.
 • Ansøgere forpligter sig til at mødes med regionens konsulenter undervejs i processen for at udveksle erfaringer og fortælle om projektets udvikling. Region Midtjylland inviterer til disse arrangementer.
 • Alle projekter skal efter deres afslutning sende regnskab og en rapport med læringsopsamling til Region Midtjylland. Erfaringerne kan formidles på landsbyviden.dk.

Læs standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer (pdf).

Læs om Region Midtjyllands behandling af personoplysninger.

Regionalpolitisk forum om mobilitet

Læs Regionalpolitisk forum om mobilitets anbefalinger (pdf).

Kontakt

Christian Selmer Fredsø Jensen

Udviklingskonsulent

Mobil: 2072 9472

Send mail til Christian

Allan Holst

Specialkonsulent

Mobil: 2913 5686

Send mail til Allan