Bus, tog og letbane i regionen

Region Midtjylland skal sørge for, at man kan rejse med bus, tog eller letbane mellem større byer på tværs af regionen og kommunegrænser. Vores mål er at skabe en attraktiv kollektiv trafik i regionen, så flere borgere får lyst til og mulighed for at bruge busser, tog og letbane.

Hvert år fastsætter regionsrådet i Region Midtjylland en økonomisk ramme for den kollektive trafik. Vi arbejder for at skabe den bedste mulige mobilitet for de midler, vi har.

Din rejse

Du kan finde information om køreplaner, billetter og priser for din specifikke rejse på midttrafik.dk.

Hvem er ansvarlig for hvad?

Regionens rolle

Region Midtjylland har ansvaret for at bestille og betale for:

  • de regionale busser
  • togdriften på strækningerne Thyborøn-Lemvig-Vemb og Holstebro-Skjern
  • den regionale kørsel på Aarhus Letbane.

Derudover ejer Region Midtjylland 50 pct. af Aarhus Letbane.

Regionen samarbejder med kommunerne og Midttrafik om hvordan vi sammen skaber bedst mulig mobilitet for de afsatte midler. F.eks. har vi et mobilitetssamarbejde, som er forankret i Kontaktudvalget. Vi samarbejder også med Midttrafik og kommunerne om fælles mobilitetsplaner og trafikplaner som f.eks. Kollektiv Trafikplan MidtVest, Djurslands Mobilitetsstrategi og Midttrafiks Mobilitetsplan.

Kommunernes rolle

Kommunerne i regionen har ansvaret for at bestille og betale de busser, der kører inden for deres egne kommunegrænser. Aarhus Kommune ejer desuden 50 pct. af Aarhus Letbane.

Midttrafiks rolle

Sammen med kommunerne ejer vi trafikselskabet Midttrafik. Region Midtjylland og de midtjyske kommuner bestiller hvert år den kollektive trafik hos Midttrafik. Midttrafik er ansvarlig for at udarbejde køreplaner ud fra kommunernes og regionens ønske. Midttrafik fastsætter også takster og billetteringssystem for trafikken.

Lokale operatører varetager drift og kørsel af bus, tog og letbane:

Besøg Midttrafiks hjemmeside og find information om busruter og billetter.