Sådan behandler vi personoplysninger

I Region Midtjylland bruger vi en række oplysninger om dig som borger eller bruger i vores daglige arbejde. På denne side kan du læse om, hvordan Regional Udvikling behandler dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere informationer.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Region Midtjyllands almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen personoplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Læs mere om dine rettigheder på rm.dk.

Læs Region Midtjyllands persondatapolitik.

Læs Region Midtjyllands informationssikkerhedspolitik.

Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener Region Midtjylland ikke behandler dine personoplysninger korrekt.

Du bør altid først tage kontakt til Region Midtjylland, hvis du mener regionen udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Læs om muligheden for at klage på Datatilsynets hjemmeside.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver