Indsats i balance

I Region Midtjylland har vi ansvaret for at sikre, at der er rent drikkevand til alle borgere både nu og i de kommende generationer. Samtidig er det en vigtig opgave for os at sikre, at vi ikke har jordforurening som skader vores sundhed eller miljøet.

Region Midtjyllands handleplan for jordforurening 2020-2025 beskriver, hvordan vi vil prioritere og og planlægge arbejdet med jordforurening frem til 2025. Vi arbejder for at balancere indsatsen bedst muligt så den både gavner borgere og miljøet. Derfor prioriterer vi de værste forureninger først.

Handleplanen er vedtaget af regionsrådet i september 2020.

Indsatsområder

Region Midtjyllands handleplan for jordforurening fokuserer på seks indsatsområder:

  1. Indsats i balance
  2. Overblik i 2030
  3. Pesticider - en særlig trussel for drikkevandet
  4. Generationsforureninger - kræver handling
  5. Videndeling og samarbejde er afgørende
  6. Udvikling af fremtidens løsninger.

Læs Region Midtjyllands handleplan for jordforurening 2020-2025.

Læs Region Midtjyllands indsatsplan for jordforurening 2023.