Hvordan får vi flere til at stige på?

Ung mand på station, hvor letbanen kører forbi

Der pendles mere og længere for at komme til og fra arbejde. 60.000 biler kører dagligt på den midtjyske del af motorvej E45, og 7 ud af 10 tager bilen på arbejde. Mange mener ikke, at den kollektive trafik opfylder deres behov. Særligt de unge er afhængige af den kollektive trafik frem og tilbage fra deres uddannelsessted, men mange unge oplever, at den er ufleksibel og dyr. De seneste mange år er passagertallene dalet i den kollektive transport. Når færre vælger den kollektive transport, fører det til mere forurening, belastning af klimaet og stigende trængsel på vejene.

Vi har undersøgt midtjydernes transportbehov og -vaner i en spørgeskemaundersøgelse, hvor 6.089 har svaret, og en kvalitativ undersøgelse af 23 midtjyders transportadfærd.

Læs analyse af mobiliteten i Midtjylland.

Regionalpolitisk forum

Det regionalpolitiske forum om mobilitet skal i 2023 arbejde med at finde løsninger på:

 • Hvilke spørgsmål skal vi stille, hvis svaret er øget mobilitet.
 • Hvordan vi udvikler en sammenhængende mobilitet, hvor det er attraktivt at fravælge bilen eller kombinere den med andre transportformer.
 • Hvordan vi løser borgernes behov for mobilitet på en måde, der er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

Det regionalpolitiske forum skal lave en række anbefalinger til løsninger og initiativer, som regionsrådet behandler. Nogle løsninger og initiativer kan Region Midtjylland selv realisere, og andre løsninger vil være mere oplagte for kommuner, stat, videninstitutioner, virksomheder, borgere og organisationer at realisere.

Læs kommissorium for regionalpolitisk forum om mobilitet.

Læs kommissorium for regionalpolitisk forum om mobilitet (webtilgængelig version).

Mødedatoer

Deltagerne i det regionalpolitiske forum mødes tre gange i 2023:

 • 19. september kl. 16.00 - 19.00
 • 31. oktober kl. 16.00 - 19.00
 • 5. december kl. 16.00 - 19.00

Deltagere i regionalpolitisk forum

 • Henrik Juul Vestergaard, planchef, Midttrafik
 • Britta Charming, udviklings- og kommunikationskonsulent, Midttrafik
 • Mie Krogh, bestyrelsesformand, Aarhus Letbane
 • Arne Lægaard, næstformand, Aarhus Letbane
 • Michael Borre, direktør, Aarhus Letbane
 • Lars Winther Wagner, head of operations, Keolis Letbaner A/S
 • Maja Bech Kristensen, projektleder, Aarhus Letbane
 • Thomas Rosendal, senior product and pricing manager, Arriva
 • Martha Vrist, direktør, Midtjyske Jernbane
 • Steven Diemar, driftschef, Midtjyske Jernbaner
 • Lasse Repsholt, sektorchef, Dansk PersonTransport
 • Hans Michael Betch, forperson, Passagerrådet i Midtjylland
 • Grethe Bremer, hovedbestyrelsesmedlem, Skole og Forældre
 • Martin Ingemann, rektor, Egaa Gymnasium
 • Tanja Huus Gulmann, rektor, Tørring Gymnasium
 • Mikkel Østerby Andreasen, uddannelsesleder, Tørring Gymnasium
 • Kirsten Suhr Bundgaard, professionshøjskoledirektør, VIA
 • Henning Markussen, chef for campusliv og planlægning, VIA
 • Lars Chr. Pedersen, stabschef, VIA
 • Ole B. Jensen, professor, Aalborg Universitet
 • Jens Peter Hansen, landsformand, Cyklistforbundet
 • Signe Møller Strandvig, sekretariatsleder, Supercykelstisamarbejdet
 • Trine Frengler, kommunalbestyrelsesmedlem, Skanderborg Kommune
 • Kim Lykke Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem, Syddjurs Kommune
 • Tyge Wanstrup, vicedirektør i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
 • Annette Vognbjerg, chef i Teknik og Miljø, Holstebro Kommune
 • Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø, Herning Kommune
 • Arne V. Andersen, indehaver, Byens Bil
 • Carsten Thede, stifter, Blaffernationen
 • Maria Foverskov, design researcher, Designskolen
 • Morten Krogh Petersen, associate professor, Designskolen
 • Jørgen S. Madsen, tovholder, Danmarks flotteste busskur
 • Ruth Crone Foster, Art Director
 • Oliver Mathiasen, country manager Danmark, NaboGo
 • Gordon Trier Holm, regionalforeningskonsulent, Dansk Industri
 • Torben Lund Kudsk, afdelingschef, FDM
 • Maria Lindboe Nielsen, bæredygtighedsansvarlig, Raunstrup
 • Søren Qvist, konsulent, FH Region Midtjylland 
 • Henrik Pedersen, planchef, Viden Djurs
 • Emil Buch Jacobsen, senior consultant, Is it a bird
 • Gitte Kate Jensen, formand, Danske Handicaporganisationer Horsens
 • Niels Otto Hansen, formand, LEV, Odder/Samsø
 • Per Jacobsen, næstformand, LEV, Odder/Samsø
 • Henrik Narud, projektleder, Daugård
 • Torben Nørregaard, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland (formand)
 • Morten Pedersen Flæng, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
 • Henrik Qvist, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
 • Christina Liv Poulsen, landsbyfællesskab Stjær
 • Frederik Wrona Holgersen, landsbyfællesskab Stjær
 • Jakob Fuglsang Andersen, Samfundsformer
 • Jonathan Gosney, Samfundsformer 
 • David Ünal Kosar, Samfundsformer

Det regionalpolitiske forum sekretariatsbetjenes af:

 • Kim Kofod Hansen, Udviklingsdirektør, Region Midtjylland
 • Jane Baad Jensen, kontorchef, Region Midtjylland
 • Henning Salling, vicekontorchef, Region Midtjylland
 • Lene Bek Jørgensen, udviklingskonsulent, Region Midtjylland
 • Sille Møberg Askholm, udviklingskonsulent, Region Midtjylland
 • Allan Holst, Specialkonsulent, Region Midtjylland
 • Peter Hermansen, Specialkonsulent, Region Midtjylland
 • Lise Kjærgaard, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland
 • Linea Kjerstine Toftgaard, Studentermedhjælper, Region Midtjylland

3 x 7 gode råd

I regionalpolitisk forum om mobilitet har deltagerne udviklet 3 x 7 gode råd om grøn mobilitet for virksomheders medarbejdere.

Rådene er udviklet af:

 • Signe Møller Strandvig (sekretariatsleder, Supercykelstisekretariatet i Region Midtjylland)
 • Gordon Trier Holm (regionalforeningskonsulent, Dansk Industri)
 • Torben Lund Kudsk (afdelingschef, FDM).

Syv generelle råd

 1. Telefonmøder og videokonferencer
 2. Grønne firmabiler stilles til rådighed
 3. Rejsekort til ture i arbejdstiden
 4. Erhvervskort med skattegevinst
 5. Lave en mobilitetspolitik (på samme måde som alkoholpolitik, sundhedspolitik osv.)
 6. Samle al relevant information omkring transport til og fra arbejde samt i arbejdstiden på ét sted på intranettet og kommunikerer til medarbejderne, at informationen er til rådighed
 7. Give plads og mulighed for mere hjemmearbejde.

Syv råd for aktiv transport

 1. Facilitér cykelparkering
 2. Gode badefaciliteter
 3. Fleksible arbejdstider, der giver medarbejderne mulighed for at tilpasse deres arbejdsdag i overensstemmelse med deres transportmetode
 4. Incitamenter og belønninger - kontante belønninger, gavekort eller konkurrencer, der motiverer til aktiv transport
 5. Mulighed for at understøtte medarbejderne med bruttolønsordninger til køb af elcykler
 6. Sørg for tydelige og sikre cykelveje til cykelparkeringen
 7. Skab bevidsthed om fordelene ved aktiv transport.

Syv råd for kollektiv transport

 1. Transporttilskud. Tilbyd økonomiske tilskud eller rabatter til medarbejdere, der vælger kollektiv trafik
 2. Let adgang fra stoppested eller station til arbejdspladsen
 3. Indfør fleksible arbejdstider, så medarbejderne kan have mere fleksibilitet i forhold til offentlig transportplanlægning. (også for at undgå myldretidstrafik)
 4. Skab komfortable og praktiske pendlerfaciliteter ved arbejdspladsen
 5. Informationskampagner - stressreduktion, besparelser på transportomkostninger og miljømæssige fordele
 6. Pendlerklubber med konkurrencer, hvor man belønnes for det grønne transportvalg
 7. Samarbejd med lokale transportmyndigheder eller transportselskaber for at opnå rabat på billetpriser for virksomhedens medarbejdere.