Regional Udvikling i Region Midtjylland

Region Midtjylland har mange opgaver inden for det, der er regional udvikling. Fælles for dem er, at de handler om at udvikle og gøre Midtjylland til et godt sted at leve.

Regional Udvikling er:

  • planlægning af busser, tog og letbane mellem de store byer på tværs af kommunerne
  • kamp mod forurening, der truer mennesker og miljø
  • arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed og klimatilpasning
  • planlægning af råstof-indvinding, så vi får materialer til at udvikle regionen uden at skade miljø og klima
  • udvikling af gode kulturtilbud i hele regionen
  • udvikling af gode uddannelses- og efteruddannelsestilbud i hele regionen
  • arbejde med landdistrikter for at skabe bedre balance mellem land og by.

Vi løser opgaverne sammen med de 19 kommuner i regionen, men også mange andre aktører. Fx uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Vi arbejder også sammen med internationale partnere og laver mange projekter med penge fra EU.

Derudover styrer Regional Udvikling en række puljer. Region Midtjylland investerer hvert år i udviklingsprojekter inden for kultur, uddannelse, landdistriktsudvikling og sundhedsinnovation, hvor projekter kan søge støtte til udvikling, der går på tværs af kommunegrænser.

Politisk ledelse

Region Midtjylland har 41 folkevalgte politikere i regionsrådet. På det regionale udviklingsområde har regionsrådet nedsat to politiske udvalg, hvor regionsrådsmedlemmer behandler sager og kan sende sager videre til beslutning i regionsrådet. Udvalgene følger også op på mål i den regionale udviklingsstrategi.

Udvalg for regional udvikling

Udvalget arbejder med kultur, uddannelse, kollektiv trafik, klima, miljø, jordforurening og råstoffer.

Læs mere om arbejdet i udvalg for regional udvikling.

Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Udvalget arbejder bl.a. med bæredygtige hospitaler samt sundhedsinnovation.

Læs mere om arbejdet i udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg.

Den regionale udviklingsstrategi

Arbejdet med Regional Udvikling bygger på Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030. Strategien er vedtaget af regionsrådet.

Målet med strategien er at skabe en attraktiv og bæredygtig region, hvor borgeren er i centrum. Strategien skal også sikre holdbare løsninger på tværs af regionen. Det skal ske med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål.

I perioden 2023-2024 revideres Region Midtjyllands udviklingsstrategi. Læs mere om arbejdet med den nye udviklingsstrategi. 

Udvikling i partnerskaber

Store udfordringer skal løses i stærke partnerskaber. Derfor arbejder Regional Udviklings fagfolk tæt sammen med uddannelses- og vidensinstitutioner, virksomheder og kommuner om en række projekter. På samme måde inddrages borgere, organisationer og foreninger.

Inden for alle områder arbejder vi i brede partnerskaber for at sikre, at de politiske visioner kan blive til handling og til gavn for flest mulige.