Gymnasiesamarbejder på STX, HF, HHX og HTX

Der er nedsat to gymnasiesamarbejder i Region Midtjylland:

  • Aarhus
  • Resten af regionen.

De to gymnasiesamarbejder har hver to repræsentanter fra regionsrådet. Derudover er der repræsentanter fra alle offentlige gymnasier i Midtjylland, der udbyder en uddannelse til STX, HF, HHX og HTX.

Gymnasiesamarbejderne skal rådgive regionsrådet om den samlede indsats på uddannelsesområdet, og de skal bidrage til implementeringen af Region Midtjyllands uddannelsespolitik.

Gymnasiesamarbejdernes opgaver:

  • Koordinere og sikre et varieret tilbud af studieretninger og valgfag i regionen.
  • Kvalitetsudvikling og justering af eksisterende tilbud.
  • Styrke STEM- og sprogkompetencerne på de gymnasiale uddannelser.
  • Information og vejledning om de nye regler om elevfordeling og kapacitet.
  • Drøfte transportforbindelser til uddannelsesinstitutionerne.

Deltagere i gymnasiesamarbejderne

De to gymnasiesamarbejder består af repræsentanter fra alle de uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der udbyder STX, HF, HHX og HTX.