Luftfoto over Rønland hvor kemivirksomheden ligger
Luftfoto af Rønland på Harboøre Tange, hvor kemivirksomheden FMC ligger. Foto: Region Midtjylland

22.02.2023

Region Midtjylland skal fortsætte sit søgsmål mod Miljøstyrelsen. Det besluttede et enigt regionsråd i dag. Sagen handler om, at Miljøstyrelsen har undtaget kemikalievirksomheden FMC (tidl. Cheminova) fra pligten til at sikre, at gift fra det stærkt forurenede Rønland på Harboøre Tange i Vestjylland ikke spreder sig. 

Regionsrådet besluttede allerede for et år siden at stævne Miljøstyrelsen. Men sagen blev sat i bero, fordi regionen allerede havde klaget over dele af Miljøstyrelsens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu afvist at behandle regionens klage. Nævnet vurderer, at Region Midtjylland ikke er klageberettiget. Nævnet begrunder det med, at regionen ikke har tilstrækkelig individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Når regionen ikke er klageberettiget, skal Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke forholde sig til selve indholdet i sagen. 

- Det efterlader os desværre kun med muligheden for at gå rettens vej for at få vurderet sagen, selv om vi gerne var det foruden. Men vi mener, at det er en forkert juridisk beslutning, Miljøstyrelsen har truffet. Den risikerer at påføre samfundet en stor miljørisiko og skatteyderne en millionregning, der skal bruges til at rydde op efter en virksomhed, der har ansvaret, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S). 

Miljøstyrelsen har afgjort, at virksomheden FMC ikke længere skal være forpligtet til at videreføre de afværgetiltag, hvor virksomheden pumper grundvand op og renser det, så forurening ikke siver ud i naturen og vandmiljøet omkring Rønland. Rønland-området på Harboøre Tange har i årtier været hjemsted for Cheminovas (i dag FMC) kemikalieproduktion, og i dag er det Danmarks formentlig mest omfattende generationsforurening.

Vil fastholde "forureneren betaler"-princip

I dansk miljøpolitik har "forureneren betaler" i årtier har været det dominerende princip. Altså at en virksomhed/forurener skal betale, når en virksomheds aktiviteter har medført en omfattende jordforurening, som truer det omkringliggende miljø.

Det er kernen i den juridiske uenighed, som politikerne i Region Midtjylland nu vil have prøvet ved domstolene.

- Vi er glade for, at FMC frivilligt har valgt at fortsætte afværgen, som Miljøstyrelsen har ophævet kravet om. Men ingen kender virksomhedens fremtid, og lige nu har styrelsen lagt miljøets skæbne i hænderne på en privat virksomhed, der principielt kan undlade at foretage sig noget. Det kan koste miljøet og samfundet dyrt, siger formand for udvalget for regional udvikling Bent Graversen (V). 

Regionens advokater vurderer, at der kan gå ca. to år, før der falder en afgørelse i sagen.

Fakta

 • På baggrund af en række påbud har FMC (tidl. Cheminova) siden 1980'erne drevet afværgetiltag på Rønland – det område mellem Thyborøn og Harboøre, hvor virksomheden ligger i dag. 
   
 • Disse påbud har Miljøstyrelsen ophævet. Dette på trods af, at både virksomhed og myndigheder igennem årtier har haft en gensidig forståelse af påbuddenes nødvendighed og gyldighed. 
   
 • Region Midtjylland påklagede i efteråret 2021 dele af afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Efter 14 måneders behandlingstid har nævnet vurderet, at regionen ikke er klageberettiget. Dermed har nævnet ikke forholdt sig til klagens indhold. 
   
 • Hvis FMC stopper driften af de nuværende anlæg, vil regionen dermed have ansvaret for at sikre det omkringliggende miljø. Omkostningerne hertil vurderes at beløbe sig til et tocifret millionbeløb årligt. 
   
 • En ekstern advokat har vurderet, at Miljøstyrelsens afgørelse er forkert. Regionen har ved flere lejligheder gjort Miljøstyrelsen og -ministeriet opmærksom på, at afgørelsen efter regionens vurdering hviler på et fejlagtigt juridisk grundlag.   

 • Læs mere om sagen på dagsordenen til regionsrådsmødet 22. februar 2022

 • Læs mere om forureningen på Rønland: harboøretange.rm.dk  

Kontakt

Region Midtjyllands pressevagt

Hverdage kl. 6-18, weekender kl. 8-16. Helligdage lukket.
(Bemærk, at der ikke kan sendes SMS'er til nummeret)


Tlf: 7841 0666 
Mail: presse@rm.dk

Find og abonnér på pressemeddelelser fra Region Midtjylland på Via Ritzau