Om DK2020

DK2020 er et partnerskab mellem Realdania, KL, de fem regioner, CONCITO og C40 Cities. Formålet med projektet er at hjælpe alle danske kommuner med at få udviklet en lokal klimahandleplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger og som bidrager til regeringens 70 % målsætning.

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland deltager i DK2020. Vi tilbyder kommunerne rådgivning og sparring til, hvordan de kan udvikle lokale klimahandleplaner. Klimahandleplanen skal vise, hvordan kommunen vil opnå netto nul-udledning af CO2, og hvilke tiltag kommunen vil lave for at tilpasse sig klimaforandringerne.

Alle tiltag er samlet det fælles inspirationskatalog: Virkemiddelkatalog for klimaforebyggelse i kommuner i Region Midtjylland.

Læs mere om DK2020 på projekthjemmesiden.

Samarbejdspartnere i projektet

  • Realdania
  • Region Midtjylland
  • Region Nordjylland
  • Region Syddanmark
  • Region Sjælland
  • Region Hovedstaden
  • CONCITO
  • C40 Cities
  • KL.