Kunst og kultur for alle

Region Midtjylland skal være en attraktiv og spændende region at bo i og besøge. Kulturen spiller en vigtig rolle, for kunst og kultur byder på unikke oplevelser, øger vores livskvalitet og styrker fællesskabet i vores samfund.

I Region Midtjylland har vi et mål om at præsentere en stor variation af kulturelle tilbud. Vi vil sikre, at alle borgere har adgang til og mulighed for at opleve kunst og kultur, uanset hvor de bor. Kulturen skal nemlig leve i hele regionen, og der skal være kulturelle tilbud for alle. Både i de mindre lokalområder og i de større byer.

Vi samarbejder med kunstnere, kulturaktører, foreninger og kommuner om projekter og aktiviteter, der skal sikre et bredt udvalg af kultur i regionen. Hvert år giver regionsrådet i Region Midtjylland midler til projekter, der bidrager til at støtte og udvikle kulturlivet i regionen under forskellige temaer.

Vores rolle er blandt andet, at:

  • formidle viden
  • skabe netværk mellem kulturaktører
  • udvikle eksisterende og nye kulturtilbud
  • gennemføre analyser og undersøgelser
  • styrke repræsentationen af kultur i hele regionen.

Indsatsområder

Regionsrådet har i 2020 vedtaget en kulturpolitik. Den beskriver, hvordan vi arbejder med området de kommende år.

Region Midtjyllands Kulturpolitik fokuserer på fem indsatsområder:

  • Regionalt kultursamarbejde
  • Udvikling og eksperimenter
  • Kultur og sundhed
  • Kultur og landdistrikter
  • Børne- og ungekultur.

Læs Region Midtjyllands Kulturpolitik 2020-2024.

Den Jyske Kunstfond

Region Midtjylland støtter Den Jyske Kunstfond med 0,5 mio. kr. om året i perioden 2018-2025.

Den Jyske Kunstfond skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.

Læs mere om hvordan man ansøger og find ansøgningsfrister til Den Jyske Kunstfond på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.