Om projektet

Region Midtjyllands kulturteam og uddannelsesteam ønsker at arbejde med at styrke fortællingen om erhvervsskolerne og øge trivslen for eleverne på erhvervsskolerne med en helt ny tilgang, hvor kunst og kultur bringes målrettet i spil i erhvervsskolernes hverdag og virkelighed.

Erhvervsuddannelserne har gennem mange årtier mistet popularitet og anerkendelse. Det har medført, at for få søger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Elevtrivslen er helt afgørende for fastholdelse og gennemførsel af uddannelserne, og flere undersøgelser peger på, at elevtrivslen kan fremmes gennem fællesskaber og levende sociale studiemiljøer.

Midtjysk Erhvervsuddannelsesstrategi

I Midtjysk Erhvervsuddannelsesstrategi bliver der bl.a. lagt vægt på behovet for en ny fortælling; et nyt narrativ om erhvervsuddannelserne. Den fortælling og kontrasterne mellem det eksisterende narrativ og virkeligheden på skolerne kan kulturinstitutioner bidrage til at formidle på nye måder til en bred kreds.

Læs mere om Midtjysk Erhvervsuddannelsesstrategi.

Kortlægning af samarbejde mellem kulturaktører og erhvervsskoler

Som opstart til konkrete indsatser har vi lavet en kortlægning af eksisterende eksempler på samarbejder:

Læs 'Kortlægning af samarbejde mellem kulturaktører og erhvervsskoler' (pdf)

Kontakt

Karen Elsgaard

Udviklingskonsulent

Mobil: 2127 2650

Send en mail til Karen

Rakel Nåvik

Udviklingskonsulent

Mobil: 2911 2855

Send en mail til Rakel