Tre unge studerende med bærbare computere.
Foto: Learnmark Horsens.

29.05.2024

Region Midtjylland sender penge til 15 projekter, der skal være med til at udvikle ungdomsuddannelserne i regionen. Projekterne fokuserer bl.a. på flere faglærte, elevtrivsel, kompetencer til grøn omstilling og fremtidens teknologier – især AI.

Med kunstig intelligens (AI) på hastig fremmarch kan fremtidens arbejdsmarked se meget anderledes ud end i dag.

Region Midtjylland vil bidrage til udvikling af gode uddannelsestilbud på ungdomsuddannelserne. Her er det bl.a. vigtigt at være på forkant med den teknologiske udvikling.

Regionsrådet har derfor besluttet at fordele i alt 19,9 mio. kroner fra regionens uddannelsespulje målrettet udvikling af ungdomsuddannelserne.

Pengene går til 15 spændende projekter, der involverer en bred vifte af uddannelsesinstitutionerne i regionen og spænder vidt i fokus – fra flere faglærte og højere elevtrivsel til fremme af teknologiske færdigheder inden for bl.a. grøn omstilling og ikke mindst kunstig intelligens.

- For regionen er det en vigtig fællesopgave sammen med uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne at være med til at sikre, at regionens unge har adgang til den nyeste viden og teknologi. I Region Midtjylland fortsætter vi med at investere i uddannelsesprojekter, der ikke alene adresserer nutidens behov, men også ruster vores unge til fremtidens efterspørgsler, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

AI bliver et naturligt arbejdsredskab

For at sikre, at eleverne opnår AI-kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet, vil Learnmark Horsens gennemføre et projekt, der skal give svar på, hvordan skoler kan
bruge AI i undervisningen.

I et stykke tid har Learnmark Horsens haft fokus på AI og de muligheder og udfordringer, kunstig intelligens skaber for uddannelsessektoren, fortæller Niels Yde, direktør for Learnmark Horsens:

- Vi er især nysgerrige på mulighederne, og vi er meget bevidste om, at vi skal klæde vores elever på til en fremtid, hvor AI vil være et naturligt arbejdsredskab for mange. Derfor er vi glade for, at projektet blev tilgodeset, så vi sammen med de øvrige projektdeltagere kan udvikle forløb, der kan være med til at fremtidssikre vores uddannelser, siger han.

Projektet modtager fem millioner kroner i støtte fra Region Midtjyllands uddannelsespulje 2024 og adresserer puljens temafokus på 'Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked'.

EuroSkills 2025 er et fantastisk udstillingsvindue

Det andet store temafokus i årets uddannelsespulje handler om europamesterskabet for unge faglærte - EuroSkills Herning 2025.

Her er Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier gået sammen med flere samarbejdspartnere om at møde unge og voksne i regionen før, under og efter EuroSkills med den gode fortælling om en faglært karriere, så flere kan blive inspireret til at vælge den vej i løbet af deres liv.

- EuroSkills 2025 i Herning giver en fantastisk mulighed for at vise den danske befolkning, hvad erhvervsuddannelserne kan bidrage med, både for den enkelte i form af gode karrieremuligheder i ind- og udland og for Danmark som sådan i form af grøn omstilling og fortsat vækst. Ambitionerne bliver løftet med støtten fra Region Midtjyllands uddannelsespulje, fordi flere parter kan blive en del af samarbejdet, og fordi vi kan nå ud til flere unge og voksne i regionen, siger kommunikationschef Lars Haslev fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Region Midtjyllands støtter projektet med seks millioner kroner fra uddannelsespuljen.

Større projekter, større effekt

Igen i år er uddannelsespuljen opdelt i en temapulje og en åben pulje, hvoraf 80 procent af midlerne er dedikeret til temapuljen.

Dette skaber grundlag for større og mere målrettede projekter, der kan have en varig effekt på uddannelseslandskabet i regionen, fortæller Anders Kühnau:

- Med store projekter kan vi virkelig rykke noget. Det er vigtigt, at vi som region bidrager aktivt til at skabe bedre og mere attraktive uddannelsesmuligheder – blandt andet ved at sikre, at viden og erfaringer deles på tværs af regionens innovative uddannelsesinstitutioner, siger han.

I Projektbanken kan man søge inspiration og læse om de projekter, som siden 2018 har fået støtte gennem uddannelsespuljen.
Se projektbanken-rm.dk.

De 15 projekter er udvalgt på baggrund af regionens uddannelsespolitik.

Læs mere om Region Midtjyllands uddannelsespolitik.

 

Fakta: Uddannelses- og kompetenceudfordringerne i Region Midtjylland

  • Fremskrivninger forudser en stor manglen på faglærte i fremtiden.
  • I starten af 00'erne valgte hver tredje ung således en erhvervsuddannelse, mens det i dag kun er hver femte.
  • Cirka 23.000 unge i alderen 16-29 år er i 2022 hverken under uddannelse eller i beskæftigelse.
  • Cirka 20 procent af de 16-24-årige har ikke gennemført en ungdomsuddannelse.
  • I fremtiden kommer der blandt andet til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for STEM-, velfærd- og sprogområdet.
  • Virksomhederne i regionen har ikke mulighed for at rekruttere medarbejdere med de nødvendige STEM-kompetencer.

Fakta: De tre projekter, som modtager midler fra uddannelsespuljens temapulje

EuroSkills 2025 (Herning)

Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier søger om tilskud til et projekt, der, med EuroSkills som omdrejningspunkt, har til formål at vække interesse blandt unge og voksne for de mange spændende erhvervsuddannelser og karrieremuligheder de bringer, både nationalt og internationalt.

Målet er med aktiviteter, for en bred målgruppe af unge og voksne, før, under og efter EuroSkills at inspirere til positive forandringer og fokusere på faglærte talenters præstationer i samfundet, især med hensyn til bæredygtighed og den grønne omstilling.

Samlet projektsum: 11,063 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 6 mio. kroner.

AI - Didaktik, sprog og kompetencer til fremtiden (Horsens)

Learnmark Horsens søger om tilskud til et projekt, der sigter mod at præsentere, hvordan erhvervsskolerne kan tilpasse sig den stigende betydning af AI. Gennem undersøgelser og udvikling på både erhvervsfaglige og erhvervsgymnasiale områder, skal der skabes tre AI-didaktiske modeller og en AI-kompetencemodel.

Disse skal give svar på, hvordan skoler kan bruge AI i undervisningen til at differentiere, fremme læring og sikre, at eleverne opnår AI-kompetencer, der er relevante på arbejdsmarkedet.

Der fokuseres særligt på sprogfagene i det erhvervsgymnasiale område, da de i stigende grad udfordres af AI.

Samlet projektsum: 9,735 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 5,052 mio. kroner.

MYRE Midt (Viborg)

Mercantec søger om tilskud til et projekt, der har til formål at ruste uddannelsesinstitutioner og deres elever til mødet med fremtidens teknologier på en reflekteret og anvendelsesorienteret måde.

Det inkluderer kompetenceudvikling af underviserne gennem seminarer og workshops
om teknologi- og sprogkompetencer i arbejdslivet.

Samlet projektsum: 4,267 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 2,7 mio. kroner.

Fakta: De 12 projekter, som modtager midler fra uddannelsespuljens åbne pulje

Skriftlighed forfra (Aarhus)

Aarhus Business College søger om tilskud til et projekt, der har til formål at styrke elevernes læring ved at tænke skriftlighed forfra og tænke i, hvordan AI bliver en læringsressource.

Det gøres ved at der udvikles moduler til efteruddannelse af lærere samt moduler til elever i grundforløbet, der klæder dem på til at forstå AI-teknologien og introducerer dem til grundlæggende prompting-kompetencer (hvordan man kommunikerer med AI).

Samlet projektsum: 2,642 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 1 mio. kroner.

Feedback i en AI-tid (Horsens)

Horsens Gymnasium & HF søger om tilskud til et projekt, der har til formål at undersøge og finde svar på, hvordan kan man tilrettelægge skrivning på en måde, hvor underviseren kommer tættere på elevernes skriveprocesser, og hvordan lærerne bedst kan understøtte og udvikle eleverne i forbindelse med skriveprocesserne.

Samlet projektsum: 1,536 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,457 mio. kroner.

Digitalt Grundforløb på STX (Randers)

Randers Statsskole søger om tilskud til et projekt, der har til formål at styrke elevernes digitale dannelse ved at gennemføre et samlet undervisningsforløb tidligt i deres gymnasietid. Her får eleverne central faglig viden om digitale systemers indretning, vores muligheder i samspillet med dem, og deres effekter på menneskeadfærd såvel som samfundsstrukturer.

Samlet projektsum: 0,554 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,145 mio. kroner.

Lær med AI (Randers)

Randers Social- og Sundhedsskole søger om tilskud til et projekt, der har til formål at uddanne undervisere på de deltagende uddannelsesinstitutioner i at forstå og anvende kunstig intelligens som et redskab, der kan understøtte elevernes læring.

De deltagende undervisere skal introduceres til AI og anvendelsesmulighederne, hvorefter partnerskabet vil udvikle undervisningsmaterialer og aktiviteter, der introducerer eleverne til AI, dens potentialer og faldgruber, med fokus på ansvarlig og effektiv anvendelse.

Samlet projektsum: 1,027 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,492 mio. kroner.

Ung til ung ambassadører på FGU Østjylland (Randers)

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern søger om tilskud til et projekt, hvor formålet er at skabe en mere tværfaglig undervisning på erhvervsuddannelserne. Dette skal ske igennem udviklingen af et undervisningsforløb af otte ugers varighed, der understøtter fremtidens kompetencer med fokus på den grønne omstilling.

Samlet projektsum: 0,324 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,164 mio. kroner.

Den styrkebaserede tilgang (Randers)

FGU Østjylland søger om tilskud til et projekt, der har til formål at styrke elevernes basale personlige og sociale kompetencer under deres faglige undervisning, således, at de har bedre muligheder for at profitere af skolekonteksten og dennes faglige tilbud.

Implementeringen af den styrkebaserede tilgang skal ske på alle niveauer i organisationen: Elev-, medarbejder- og ledelsesniveau.

Samlet projektsum: 1,343 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,465 mio. kroner.

Viden og læring fra trivselsdata i PSB (Randers)

Tradium søger om tilskud til et projekt, der har til formål at udarbejde en analyse af trivselsdynamikker blandt erhvervsskoleelever og effektvurdere trivselsfremmende aktiviteter for at øge viden og kendskab til trivsel blandt EUD-elever.

Samlet budget: 1,204 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,6 mio. kroner.

Grønne Rollemodeller (Aarhus)

Aarhus Business College søger om tilskud til et projekt, der har til formål at undersøge om elever på erhvervsskoler kan inspireres og motiveres til at beskæftige sig med og handle ift. bæredygtig udvikling gennem genkendelige faglige rollemodeller i undervisningen.

Samlet projektsum: 0,689 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,517 mio. kroner.

Power-to-X i erhvervsuddannelserne (Holstebro)

Uddannelsescenter Holstebro søger om tilskud til et projekt, der har til formål at kortlægge, koordinere og udvikle erhvervsuddannelser og kurser, der kan indgå i Power-to-X værdikæden, hvor erhvervsskolerne i højere grad kan understøtte den grønne omstilling.

Projektet har således til formål at tone eksisterende erhvervsuddannelser, så de i højere grad er relevante i virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling.

Samlet projektsum: 0,743 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,558 mio. kroner.

Grøn omstilling og bæredygtige kulturer (Nørre Nissum)

HF Nørre Nissum søger om tilskud til et projekt, der har til formål, i tæt samarbejde med Klimatorium, at undervise unge i analyse af grøn omstilling og bæredygtige løsninger, herunder hvordan der kan arbejdes innovativt, handlekraftigt og tværfagligt med at løse lokale og globale udfordringer.

Samlet projektsum: 4,046 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,883 mio. kroner.

Sejl og studér på Lemvig Gymnasium (Lemvig)

Lemvig Gymnasium søger om tilskud til et projekt, der har til formål at udvikle så attraktiv en studieretning med sejlads, at den kan tiltrække elever fra andre dele af landet og derved opretholde et højere elevantal og fortsat levere ungdomsuddannelse på højeste niveau i Lemvig.

Samlet projektsum: 0,798 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,599 mio. kroner.

Tværfagligt Studieunit (Randers)

Randers Social- og Sundhedsskole søger om tilskud til et projekt, der har til formål at højne de studerendes forståelse for andre sundhedsprofessionelles kompetencer og bidrage ind i et patientforløb på et hospital.

Samlet projektsum: 0,416 mio. kroner.

Region Midtjylland støtter med 0,312 mio. kroner.