Om DIGI-LINGO

Formålet med projektet DIGI-LINGO er at udvikle nye og innovative didaktiske metoder til digital sprogundervisning og virtuel udveksling.

De metoder, der bliver udviklet i projektet, skal give sprogundervisere på gymnasier nye digitale og virtuelle værktøjer. Det skal medvirke til at øge kvaliteten af sprogundervisningen og dermed få flere unge til at vælge fagene.

De værktøjer, som projektet munder ud i, skal testes på Bjerringbro Gymnasium, Horsens Gymnasium og HF samt Tradium og Paderup Gymnasium i Randers.

Projektet er igangsat som led i regionens arbejde med at styrke fremmedsprogene.

Projektet udspringer af de udfordringer, fremmedsprogene står over for i Danmark, såvel som i resten af Europa, hvor der er mangel på sprogundervisere, og hvor et stigende antal unge fravælger sprogfagene i gymnasiet og på de videregående uddannelser.

Læs mere om DIGI-LINGO på projektets hjemmeside.

Samarbejdspartnere i projektet

DIGI-LINGO er et EU Erasmus+ projekt med partnere fra Norge, Belgien, Baskerlandet og Danmark.

  • Vestland Fylkeskommune, Norge
  • Kristau Eskola, Baskerlandet
  • Het Gemeenschapsonderwijs (GO!), Belgien
  • European Schoolnet, Belgien
  • Region Midtjylland.

Periode og tilsagn

Projektet løber fra januar 2022 - december 2024.

Projektet er støttet af EU's Erasmus+ med ca. 3 mio. kr.

Kontakt

Lene Brinch Knudsen

Udviklingskonsulent

Mobil: 2147 0837

Send mail til Lene