Om Grønne kompetencer til et grønt arbejdsmarked

Projektet Grønne kompetencer til et grønt arbejdsmarked fokuserer på vigtigheden af at sikre specialiserede STEM-kompetencer til den grønne omstilling. STEM er en samlebetegnelse for uddannelsesområderne Science, Technology, Engineering og Math.

STEM-uddannelser og erhvervsuddannelser får en meget central rolle for den grønne omstilling. Efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer til den grønne omstilling er støt stigende, ligesom der ses ind i en alvorlig mangel på arbejdskraft i de kommende år.

Motivationen bag projektet er et ønske om at understøtte den hastige udvikling, der er inden for den grønne teknologiske omstilling og imødegå en begyndende mangel på medarbejdere med STEM-kompetencer.

Den grønne omstilling stiller nye krav til uddannelserne og til arbejdsstyrkens kompetencer, og der ligger en stor opgave i at få afdækket de kompetencekrav, som den grønne omstilling kræver og at få dem implementeret i uddannelser. En sådan kompetenceafdækning og implementering kræver et stærkt på partnerskab mellem virksomheder, uddannelser og myndigheder.

Varighed

Projektet varer fra den 1. januar 2024 til den 30. juni 2026.

Aktiviteter

I projektet vil vi udvikle en model for, hvordan efterspørgslen efter kompetencer til den grønne teknologiske omstilling omsættes til uddannelse. Mere specifikt en model for virksomhedernes kompetenceforsyning, der består af tre trin:

  1. Vi undersøger grønne jobprofiler og de nødvendige STEM-kompetencer gennem undersøgelser hos virksomheder inden for grøn omstilling.
  2. Vi etablerer et tværregionalt kompetenceboard - en struktureret mødeplads - hvor virksomheder, eksperter og uddannelsesinstitutioner mødes for at diskutere kompetencebehov, dele viden og forme uddannelserne.
  3. Vi udvikler undervisningsmaterialer og træningsprogrammer til lærere, så de kan undervise i relevant teknologi og skaber anbefalinger og pilotuddannelsesforløb for elever.

Erfaringer og resultater fra projektet deles og spredes undervejs i projektet via det tværregionale kompetenceboard og via den tværregionale referencegruppe, hvor nationale brancheorganisationer blandt andet er repræsenteret.

Erfaringerne deles også undervejs i projektet via skolernes samarbejde i øvrigt fx andre uddannelsesinstitutioner og aktører generelt, som kan have interesse i at følge projektets resultater.

Samarbejdspartnere i projektet

Grønne kompetencer til et grønt arbejdsmarked er et Interreg ØKS-projekt. Projektets partnere er:

  • Interreg ØKS
  • Region Midtjylland
  • Skive College
  • Fagskolen i Viken
  • GreenLab Skive
  • GreenLab Nes AS

Kontaktpersoner

Region Midtjylland

Ruth Irene Strøm
Mobil: +45 29 29 02 63
E-mail: ruth.stroem@ru.rm.dk

Erin Cara Jalk
Mobil: +45 30 55 15 45
E-mail: erin.jalk@ru.rm.dk

Skive College

Jens Høffner
Mobil: + 45 29 28 71 36
E-mail: jho@skivecollege.dk

Dennis Lindkvist Nørbjerg
Mobil: +45 21 15 54 27
E-mail: deln@skivecollege.dk

Fagskolen i Viken

Helene Mallasvik
Mobil: + 47 48 12 92 21
E-mail: helenemal@afk.no

GreenLab Skive

Christian Dalgaard Sørensen
E-mail: chds@greenlab.dk

GreenLab Nes AS

Ronny Langset
Mobil +47 908 20 016
E-mail: Ronny.Langset@nes.kommune.no

 

Kontakt

Ruth Strøm

Mobil +45 29 29 02 63

Send mail til Ruth Strøm

Erin Jalk

Mobil +45 30 55 15 45

Send mail til Erin Jalk