09.03.2018 

Er du kulturaktør i Region Midtjylland og nysgerrig efter at vide mere om Europæisk Kulturregion? Nu inviterer Region Midtjylland til fire dialogmøder for regionens kulturinstitutioner og -aktører, der både fortæller om projektet og mulighederne for at få tilskud og samtidig tilbyder idésparring. 

Samarbejdet mellem de 19 kommuner og kulturinstitutioner i hele Region Midtjylland var i høj grad med til at løfte Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og skabe helt nye perspektiver for regionens kulturliv. 

Vi har lært, at vi kan opnå meget mere på kulturområdet, hvis vi ser igennem kommunegrænser og institutionsmure og løfter i flok. 

Derfor har de 19 byråd og regionsrådet i efteråret 2017 besluttet at videreføre det gode samarbejde. Vi er enige om, at vi sammen kan skabe et rigere kulturliv i Region Midtjylland. Og at vi fortsat skal have fokus på også at arbejde internationalt.

Hvad er det?

Samarbejdsaftalen har fået overskriften Europæisk Kulturregion, og det er både en titel og en ambition for fremtiden. I Europæisk Kulturregion vil vi bruge erfaringerne og de nye kompetencer, vi har fået i kulturåret. Vi vil skabe nye fortællinger og fællesskaber på tværs og sammen få kreativiteten og kulturen til at blomstre i hele regionen. 

Alle kommunerne og Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale, der foreløbig gælder 2018-19, men ambitionen rækker langt videre. 

Hvad betyder det? 

Formålet med Europæisk Kulturregion er at bakke op om samarbejder på tværs af kulturinstitutioner og -aktører i regionen og at synliggøre over for borgere og besøgende, at vi fortsat er en region, hvor kulturen går forrest, og hvor ambitionerne er høje. Vi vil derfor støtte kulturprojekter, der samarbejder på tværs af kommuner, institutioner og landegrænser.

Mere konkret indeholder Europæisk Kulturregion:

  • Et samlet kulturprogram med udvalgte projekter og begivenheder i Region Midtjylland i 2018-2019.
  • En stor, samlende kulturfestival, der markeres i hele Region Midtjylland omkring uge 23 og 24, 2019.
  • Et årligt kulturforum med lokale, nationale og internationale oplægsholdere, gode debatter og output, der kan forhåbentligt kan give god næring til endnu flere samarbejder og eksperimenter med kulturen i front.
  • En fælles fortælling om regionens kulturliv på Europæisk Kulturregionens hjemmeside og sociale medier.
  • Synergi med alle de gode kulturaktiviteter, der allerede er planlagt for 2018-19. 

Dialogmøder

Vi vil gerne indbyde kulturaktørerne i Region Midtjylland til et dialogmøde, hvor vi dels kan fortælle lidt mere om ideerne bag og ambitionerne for Europæisk Kulturregion, og dels kan give jer mulighed for at dele jeres tanker, ideer og allerede planlagte projekter. 

Vi arrangerer fire møder forskellige steder i regionen:

5. april 2018 kl. 10-12 Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C

Tilmeld dig Dialogmødet den 5. april 2018 inden d. 3. april kl. 12.

13. april 2018 kl. 10-12 Slagteriet, Vendersgade 14, 7500 Holstebro

Tilmeld dig Dialogmødet den 13. april 2018 inden d. 11. april kl. 12.

 

19. april 2018 kl. 10-12 Teatret Bora Bora, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C

Tilmeld dig Dialogmødet den 19. april 2018 inden d. 17. april kl. 12.

 

20. april 2018 kl. 10-12 Herning Bibliotek, Østergade 8, 7400 Herning

Tilmeld dig Dialogmødet den 20. april 2018 inden d. 18. april kl. 12.


På møderne vil vi også informere om mulighederne for at søge tilskud fra Region Midtjyllands kulturmidler i 2018. Læs mere om Kultur.

I forbindelse med tilmeldingen vil vi gerne vide, om du har en projektidé eller et allerede planlagt projekt, du kunne tænke dig at præsentere på mødet eller tale med os om efter mødet.