03.05.2021 

Et helt nyt musikprojekt skal skabe skræddersyede musikoplevelser for udsatte og sårbare borgere og patienter. Formålet er at øge livsglæden og fællesskabsfølelsen og tænke sundhed på en ny måde. 

Blide toner fra et klaver eller fløjlsbløde strøg fra en violin kan vække følelser og skabe lindring og dermed behandle det hele menneske og give patienter og (ældre) borgere større glæde og mere tryghed. Det viser en stadig mere omfangsrig international forskning indenfor kunst og kulturelle fællesskabers indvirkning på sundhed, og det fremgår af en WHO-rapport fra 2019, der samler 3.000 forskningsresultater om kulturens indvirkning på sundhed. 

Nu skal projektet ”SOL musik” (Sammen Om Levende musik) undersøge, i hvor høj grad musikken sætter spor og skaber værdi for udsatte og sårbare borgere på hospitaler og plejecentre, på både kort og lang sigt. 

- Det er spændende, hvilken sundhedsmæssig værdi det kan have, når der præsenteres forskellige genrer af musik af høj kunstnerisk kvalitet for mennesker, der er i sårbare livssituationer. Vi er jo interesseret i at finde potentialerne inden for kultur og sundhed, så vi ikke altid kun tænker, at medicin er en løsning, siger formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, Jørgen Nørby (V).

- Ud over effekten af musikken som en sundhedskraft for sårbare mennesker skal vi også have øje for, hvordan professionelle musikere kan blive klædt på til at være musikere netop i en sundheds- og plejesammenhæng. Det er jo et andet sigte end traditionel underholdning, siger Keld Hosbond fra SOL musik-styregruppen. 

Konkret skal projektet gennemføre 50 koncerter for mennesker i sårbare livssituationer. Bag projektet står de fire aktører: Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Levende Musik i Skolen og Det Jyske Musikkonservatorium. 

På billedet ses Aros Guitarduo – Mikkel Egelund Nielsen (tv) og Simon Wildau (th). Billedet er fra Dialyseklinikken på Regionshospitalet Horsens.

Musikoplevelser som sundhedsfremme 

En af de musikgrupper, der skal spille til koncerterne, er duoen Lund/Jakobsen - guitaristen Peter Lund og violinisten Lasse Høj Jakobsen. 

“Det er enormt spændende at arbejde med musikken dér, hvor den virkelig gør en forskel og ikke bare fungerer som underholdning. Musikken bringer glæde, skaber minder og bevæger mennesker, og det bliver spændende at undersøge nærmere”, siger Lasse Høj Jakobsen. 

Koncerterne afvikles fra april 2021 og første gang på Dialyseklinikken på Regionshospitalet Horsens. Her er patienter koblet til en maskine i mange timer, tre gange om ugen, mens deres blod renses. 

- Vi håber, at vi med skræddersyede musikoplevelser kan øge livsglæden og fællesskabsfølelsen for sårbare borgere og patienter. Og ved at danne en fast alliance mellem dansk musikliv og sundhedsfeltet er det vores drøm at fortsætte dette tiltag, siger Maj Morgenstjerne fra SOL musik-styregruppen.