23.03.2023

Region Midtjylland vil styrke kulturinstitutioner og kunstneres muligheder for at udvikle sig og udvikle nye kulturprojekter til gavn for borgerne. Det fremgår af årets handleplan for kulturområdet, som regionsrådet netop har vedtaget. Nye Borgerlige stemte imod.

Planen sætter rammen for, hvordan de 13 mio. kroner, som regionen har til sin kulturindsats, skal bruges.

- Som region arbejder vi for et mangfoldigt og varieret kulturliv for alle midtjyder. Det skaber vi blandt andet ved at investere i kulturaktørernes udvikling, så de kan skabe det bedste for publikum. Det årlige kulturpolitiske topmøde Kulturforum er med til at give kulturen et løft i hele regionen, og samarbejdet på tværs af kommuner, region og de midtjyske kulturaktører er vigtigt, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

I år vil samarbejdet i Europæisk Kulturregion bl.a. fokusere på at gøre det midtjyske kulturliv mere internationalt og samle kulturpolitikere til det årlige politiske topmøde Kulturforum.

Herudover vil regionen videreudvikle Midtjysk Kulturakademi, der er skabt for at støtte kulturaktørerne og deres vilkår for at skabe kulturtilbud. I 2023 vil der bl.a. blive satset ekstra på den digitale videndelingsplatform midtikulturen.dk med særligt fokus på bæredygtighed og digitalisering.

Kulturmidler til børn, unge og sundhed

Igen i år kan kunstnere og kulturinstitutioner søge en kulturpulje til at udvikle nye kulturprojekter for borgerne i Region Midtjylland.

I 2023 indeholder Kulturudviklingspuljen 7,5 mio. kroner. En del af pengene går til indsatser målrettet henholdsvis børn og unge (1 mio. kroner) og kultur som sundhedsfremme (1 mio. kroner).

- Kultur er en hjørnesten i Region Midtjylland, og vi vil gerne hjælpe med at styrke regionens børn og unge til at finde kunst- og kulturfællesskaber, der kan være med til at øge deres trivsel og deres kreative udfoldelse, siger Anders Kühnau.

De seneste år har sammenhængen mellem kultur og sundhed været et strategisk indsatsområde i Region Midtjylland, og det arbejde fortsætter, siger regionsrådsformanden:

- Vi er opmærksomme på, at der findes andre veje til sundhed og trivsel end medicin og traditionel behandling – bl.a. har kultur vist sig at have et stort potentiale. Derfor prioriterer vi fortsat kultur som sundhedsfremme-området højt.

Handleplan for kulturområdet 2023 beskriver de konkrete indsatser, der skal sikre, at regionen når målsætningerne i Kulturpolitik 2020-2024, som regionsrådet vedtog i 2020.

Fakta

  • Region Midtjyllands arbejde på kulturområdet skal bidrage til at styrke regionens kulturaktører og –institutioner samt fremme alle midtjyske borgeres adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og muligheder for selv at engagere sig i kulturlivet og samfundet.
  • Indsatsen har fokus på strategiske partnerskaber (herunder Europæisk Kulturregion), faglige netværk og internationale samarbejder.
  • Dertil kommer tildeling af støtte til konkrete kulturprojekter med regional betydning.

Læs mere om regionens arbejde med kultur.

Læs mere om Europæisk Kulturregion.

Læs mere om Midtjysk Kulturakademi.

Læs mere om Regions Midtjyllands Kulturudviklingspulje.