16.05.2023

En gammel forurening på Rønland ud mod Nissum Bredning er langt kraftigere og mere udbredt end hidtil antaget. Region Midtjylland har for nylig overtaget ansvaret for de gamle forureninger på Rønland fra Miljøstyrelsen. Nu har regionen skrevet til miljøministeren, sat undersøgelser i gang og er gået i dialog med kemivirksomheden FMC (tidl. Cheminova).

Region Midtjylland er for nylig blevet bekendt med, at en af de gamle forureninger fra 1970-80'erne på det sydlige Rønland har bredt sig helt ud til Nissum Bredning. De nye oplysninger stammer fra frivillige undersøgelser foretaget af FMC. De viser, at forureningen er kraftigere og har en placering, som regionen ikke tidligere har kendt til.

Forureningen ligger i et af de områder, hvor der har været krav om, at kemivirksomheden FMC (tidl. Cheminova) skulle drive afværge, så forurening ikke spreder sig til naturen og vandmiljøet omkring Rønland.

De krav har været gældende siden 1980'erne. Men Miljøstyrelsen har droppet kravene, så nu er det frivilligt, om FMC vil pumpe og rense grundvand i området. Miljøstyrelsens beslutning betyder også, at Region Midtjylland i slutningen af december overtog ansvaret for de gamle forureninger.

- Det er foruroligende, at netop som ansvaret er landet hos regionen, viser nye undersøgelser, at den mangeårige afværge ikke har fungeret. De gamle forureninger er altså stadig et stort problem, og vi er noget urolige for miljøet med den her nye viden. Derfor har vi også skrevet til miljøministeren, for vi står jo i en situation, hvor der skal gøres noget, men hvor der pludselig ikke er krav til virksomheden, siger Bent Graversen (V), formand for regionens Udvalg for Regional Udvikling.

Nye undersøgelser og dialog i gang

Luftfoto af Rønland, Harboøre Tange. Foto: Region Midtjylland

Region Midtjylland har i brevet til miljøminister Magnus Heunicke udtrykt bekymring i forhold til den nye viden om forurening fra Rønland og har samtidig inviteret ministeren til Harboøre Tange.

I forhold den aktuelle situation har regionen bestilt en uvildig vurdering af de nye forureningsfund. Vurderingen skal give et fingerpeg om, hvor giftige stofferne er, og hvor meget forurening der potentielt strømmer ud i Limfjorden.

Der bliver også taget nye vandprøver ude i Nissum Bredning inden sommerferien. Det skal give svar på, om og hvordan forureningen påvirker vandmiljøet i fjorden.

Sideløbende er Region Midtjylland i dialog med FMC om en midlertidig samarbejdsaftale. Det er planen, at den skal beskrive formålet med afværgetiltagene ved de gamle forureninger på Rønland og Cheminovas gamle fabriksgrund samt ikke mindst FMC's og regionens gensidige "forpligtelser" i den forbindelse.

- Det er et lyspunkt i en virkelig ærgerlig sag, at FMC også ønsker at samarbejde, selv om Miljøstyrelsen har gjort det frivilligt for dem. Regionen har sendt det første udkast til en aftale, og jeg ser frem til, at vi skal mødes med FMC om det om nogle uger, siger Henrik Qvist (EL), næstformand i Udvalget for Regional Udvikling.

Midlertidig samarbejdsaftale på vej

Den kommende samarbejdsaftale, som regionen håber falder på plads i løbet af sommeren, vil være en midlertidig aftale. Midlertidig fordi regionen har lagt sag an mod Miljøstyrelsen, da regionen mener, at det er forkert af styrelsen at ophæve de påbud, der krævede at FMC drev afværge ved de gamle forureninger på Rønland.

Der kan gå et par år, før der falder afgørelse i den sag, og i mellemtiden ønsker Region Midtjylland at få en samarbejdsaftale med FMC. 

- En samarbejdsaftale er det bedste og mest forpligtende, vi lige nu kan gøre for at sikre både miljøet og skatteborgernes penge. Det er Miljøstyrelsen, der har sat os i den her lovløse situation, selv om der i årtier har været en gensidig forståelse af, at påbuddene var nødvendige. De nye undersøgelser viser desværre, at forurening måske siver, præcis som vi kunne frygte, siger Bent Graversen (V).

Hvordan regionen og/eller FMC konkret skal gribe ind for at stoppe den "nye" gamle forurening, er ikke afgjort endnu. FMC har oplyst til regionen, at de arbejder på at etablere en ny afværge i syd-området, som skal tage hånd om forureningen. Foreløbig afventer regionen de undersøgelser og vurderinger, der netop er sat i gang.

Fakta

  • På baggrund af en række påbud har FMC (tidl. Cheminova) siden 1980'erne drevet afværgetiltag på Rønland. Disse påbud har Miljøstyrelsen ophævet.
  • Siden slutningen af december 2022 har Region Midtjylland de facto stået med myndighedsansvaret for de gamle jord- og grundvandsforureninger på Rønland.
  • De nye undersøgelser, der viser en kraftigere og mere udbredt forurening på det sydlige Rønland stammer fra FMC. Virksomheden har årligt skulle afrapportere til Miljøstyrelsen. Det er virksomheden heller ikke længere forpligtet til, da påbuddene er fjernet.
  • Rønland er en af de tre generationsforureninger på Harboøre Tange. Alle sammen stammer fra kemikalieproduktion i området. Foruden Rønland er det kemikaliedepotet ved Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund syd for Rønland. Det er dog Rønland, hvor FMC (tidl. Cheminova) stadig driver kemivirksomhed, der er den måske største generationsforurening i Danmark. Alene at få undersøgt omfanget af forurening på hele Rønland formodes at ville koste omkring en halv mia. kroner.
  • Hvis FMC stopper driften af de nuværende afværgeanlæg, vil regionen dermed have ansvaret for at sikre det omkringliggende miljø. Omkostningerne hertil vurderes at beløbe sig til et tocifret millionbeløb årligt.
  • Læs mere om den historiske forurening på Rønland på harboøretange.rm.dk  

Kontakt

  • Bent Graversen (V), formand, Udvalget for Regional Udvikling, tlf. 2020 3059 / graversen@rr.rm.dk  
  • Henrik Qvist (EL), næstformand, Udvalget for Regional Udvikling, tlf. 4049 4827 / hq@rr.rm.dk
  • Morten Bondgaard, kontorchef, Jordforurening, 2933 5564 / Bondgaard@ru.rm.dk

Find kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer her.