02.10.2023

Den kollektive trafik er som bekendt under pres. Omkostningerne er høje og indtægterne lave. Samtidig kræver klimaet fart på den grønne omstilling, og i en tid med store prisudsving på el, er det en udfordring, når der skal sættes rammer for kommende udbud af bustrafik. Konkret er Midttrafik ved at forberede et udbud af kørsel med 57 busser til den sydøstlige del af regionen. Og selv om el er det foretrukne drivmiddel, har regionsrådet netop besluttet at åbne mulighed for, at fortsætte med diesel i tanken i fire år mere.

- Som politikere skal vi beslutte nogle rammer, der både kan sikre billetpriser, der er til at betale, at der overordnet er sammenhæng i økonomien og samtidig sørge for en busdrift, som er i tråd med vores mål om at blive CO2-neutrale. Den model, vi nu har besluttet er den, der bedst sikrer, at de forskellige ender mødes, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Rådets beslutning betyder, at der skal gives tilbud på både elbusser (på en tiårskontrakt) og eller på dieselbusser (på en fireårskontrakt). Ender det med diesel i tanken, kan kontrakten så genudbydes i 2029 med krav om CO2-neutralitet. En del af de lokale ruter i udbuddet finansieres primært af Horsens og Hedensted kommuner. Derfor skal de endelige rammer for det samlede udbud i den kommende tid aftales mellem regionen og de to kommuner.

Udbredt kørsel med el

Siden 2022 har der kørt 36 elbusser på de regionale ruter, og Midttrafik har gode erfaringer med kørslen. Stigende priser og leveringstid på elbusser skaber dog usikkerhed ift. til det nye udbud, og Midttrafik vurderer, at regionens omkostninger risikerer at stige med op mod 20 pct. hvis de 57 busser skiftes til el.

- Regionen arbejder lige nu i en række projekter med at gentænke den kollektive trafik, så vi i fremtiden kan tilbyde borgerne både effektive, billige og grønne mobilitetsløsninger. Det kræver blandt andet, at vi holder skarpt øje med økonomien, for uanset om de kører på el eller diesel, så er busser altså kun bæredygtige, hvis der er passagerer med i dem, siger regionsrådsformanden.

Flere udbud på vej

I de kommende år udbydes en væsentlig del af den regionale kørsel. Ambitionen er fortsat i den forbindelse at omstille til CO2-neutrale drivmidler.

Midttrafik planlægger at gennemføre næste udbud af regional buskørsel i Østjylland og på Djursland i 2024/2025, hvor de nuværende kontrakter udløber i juni 2026. Det gælder 99 busser med cirka 260.000 køreplantimer. Det forventes, at regionsrådet skal tages stilling til vilkårene for dette udbud i løbet af næste år.

Læs mere om Region Midtjyllands arbejde med kollektiv trafik på https://www.ru.rm.dk/trafik/