07.05.2024

Der var miljøhistorisk schwung i bogstaverne, da regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau og adm. direktør  i Arkil A/S, Michael Hansen samt divisionsdirektør i Arkil, Palle Knudsen, i dag tirsdag 7. maj 2024 skrev deres navne under kontrakten om oprensning af det gamle kemikaliedepot ved Høfde 42.

Aftalen betyder, at den komplekse forurening, der i generationer har skæmmet området, nu renses op frem mod 2030.

- I dag har vi endelig taget det første konkrete skridt i oprydningen af en af Danmarks største miljøskandaler, Høfde 42 depotet. Det er kulminationen på en lang og sej kamp gennem mange mange år, hvor først teknologien til overhovedet at kunne løse opgaven skulle findes - og dernæst pengene til at gøre det. Den del er vi nu i mål med takket være dygtige danske virksomheder,  samarbejdende fagfolk i regionen, insisterende ildsjæle og tålmodig politisk dialog. Med dagens underskrifter har vi forpligtet os til at komme resten af vejen også. Det er historisk. For Harboøre Tange, for Region Midtjylland og for Danmark, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Kompleks forurening

Den økonomiske ramme for oprensningen er på i alt 728 mio. kroner. Tre virksomheder har været prækvalificeret i EU-udbuddet af opgaven. I slutningen af marts besluttede regionsrådet, at der skulle indgås kontrakt med Arkil A/S.

- Det er ikke uden stolthed, at vi nu kaster over en opgave, der i så høj grad kræver en både fleksibel og innovativ tilgang. Både på grund af forureningssammensætningen og på grund af den unikke beliggenhed ved Vestkysten. Vi glæder os til at føre oprensningen ud i livet, og vi glæder os til samarbejdet med Region Midtjylland og vores samarbejdspartnere fra WSP og Haemers Technologies, adm. direktør i Arkil A/S, Michael Hansen.

Borgermøde 11. juni

Arkil kan nu begynde arbejdet med at sikre miljøgodkendelser mv. Det arbejde kan vare cirka halvandet år, og først herefter kan anlægget til oprensningen etableres.
 
Region Midtjyllands inviterer til borgermøde om oprensningen 11. juni 2024. Borgermødet vil blive annonceret senere.

Fakta om Høfde 42

  • Cheminovas kemikalieproduktion på Harboøre Tange mellem Thyborøn og Harboøre siden 1950’er har skabt tre af landets ti generationsforureninger. Foruden kemikaliedepotet ved Høfde 42 er det Cheminovas gamle fabriksgrund samt den nuværende fabriksgrund på halvøen Rønland.
    Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.
  • Kemikaliedepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten.
  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.
  • Et af kravene i udbuddet af opgaven var, at der skal bruges opvarmning (termisk oprensning) til at fjerne forureningen, samt at oprensningen skulle foregå på eller ved Høfde 42, så der ikke skal transporteres store mængder forurenet jord og sand væk fra området. Dette af både sikkerheds- og klimahensyn.
  • Arkils metode udnytter, at forureningen allerede er omkranset af en spunsvæg. Indenfor spunsen skal der etableres fire ”behandlings-celler” på hver ca. 6.200 m3 med dobbelt spunsvæg, hvor selve oprensningen skal foregå med brug af gasbrændere til opvarmning.
  • Den rensede jord fra cellerne skal tilbage i området, og stranden bliver reetableret, når al jorden/sandet er behandlet.
  • Oprensningen af kemikaliedepotet ved Høfde 42 ventes afsluttet frem mod 2030
  • Se mere på www.generationsforurening.dk og www.harboøretange.rm.dk