Letbane-tog kører gennem landskabet.
Aarhus Letbane har i dag 26 tog, men stor vækst i antallet af passagerer betyder, at der brug for at købe flere. Foto. Region Midtjylland.

20.06.2024

I 2030 skal Aarhus Letbane kunne betjene mellem 8 og 10 mio. passagerer om året på strækningen fra Grenaa over Aarhus og til Odder. Derfor melder regionsrådet nu klar til at investere i nyt materiel i form af en lånegaranti til bl.a. otte nye tog.

I 2023 rejste næsten 6 mio. passagerer med letbanen, men det tal ventes altså at stige markant de kommende år. Det skyldes både byudviklingen i de fire østjyske letbane-kommuner, samt at der er kommet flere afgange på banen – fx med halvtimesdrift på strækningen fra Grenaa til Aarhus. Det har fået markant flere østjyder til at stige på de eldrevne tog.

- Letbanen har vist, at den er et attraktivt og grønt transporttilbud, der faktisk formår at binde den østlige del af regionen rigtig godt sammen. Letbanen er kort sagt en succes. Nu fremtidssikrer vi banen, så den kan følge med efterspørgslen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Deler regningen

Region Midtjylland ejer halvdelen af Aarhus Letbane, mens Aarhus Kommune ejer den anden halvdel, og de to parter deler regningen for det nye materiel.

Det er letbanens bestyrelse, der sammen med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Midttrafik, Aarhus Letbane, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der har vurderet behovet. Foruden nye tog er der også behov for en række justeringer af infrastrukturen samt eventuel opførelse af et nyt depot i Aarhus Nord. Denne del af investeringen afhænger dog af, om Aarhus Kommune laver en etape 2 af letbanen. Etape 2, der vil være ejet af Aarhus Kommune, kobler letbanen med en strækning til Brabrand samt eventuelt et ”parkér og rejs”-anlæg ved E45 i Søften. Det er op til politikerne i Aarhus Kommune om planen – og den massive investering, det kræver – skal gennemføres.

Dermed kan den endelige regionale investering blive lidt mindre end de 405 mio. kroner.

- Med regionsrådets beslutning sikrer vi den eksisterende letbane til den kommende passagervækst. Det kræver, at vi køber nye tog. Hvis Aarhus Kommune så beslutter at udvide letbanen, vil det medføre yderligere behov for investeringer, og dem har regionsrådet tilkendegivet, at vi også er klar til at løfte. 

Læs mere om investeringsbehovet i Aarhus Letbane på dagsordenen til regionsrådets møde

Fakta

  • Prognoser for passagervæksten på Aarhus Letbane viser, at den eksisterende bane skal kunne betjene mellem 8-10 mio. passagerer i 2030. 
     
  • Aarhus Letbane råder i dag over 26 letbanetog, som er fuldt disponerede med den nuværende drift, og kapaciteten er i stigende grad udfordret i spidsbelastningsperioder. 
     
  • Aarhus Letbanes bestyrelse anbefaler derfor at anskaffe yderligere otte letbanetog til at understøtte den forventede passagervækst. Det indebærer, at Region Midtjylland skal yde en lånegaranti på op til 405 mio. kr. til køb af otte letbanetog samt følgeudgifter. 
     
  • En mindre del af investeringsbehovet bliver kun nødvendigt, hvis Aarhus Kommune vælger at anlægge Letbanens etape 2.