Skilt ved Høfde 42.

02.05.2024

Tirsdag den 7. maj kl. 15.00 underskriver Region Midtjylland den kontrakt med Arkil A/S, der skal sikre en oprensning af det gamle kemikaliedepot ved Høfde 42. Underskriftsseancen foregår ved Høfde 42-depotet mellem Thyborøn og Harboøre

- Vi skriver ikke bare under på en aftale – vi skriver også historie, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Han deltager selv og skriver under på vegne af Region Midtjylland som bygherre for oprensningen af en af Danmarks værste forureninger.

- Det er en kæmpe forløsning, at vi nu kan skrive under. Det markerer en vigtig milemæl efter årtiers kamp for at beskytte miljøet mod de nedgravede giftige kemikalier, årtiers kamp for at finde en ordentlig måde at komme forureningen til livs og senest mange års kamp for at finde finansiering til at rense op, siger Anders Kühnau.

Entreprenørvirksomheden Arkil A/S vandt EU-udbuddet om oprensningen, og flere Arkil-repræsentanter deltager også i forbindelse med underskrivning af kontrakten.

-  Vi er glade for at skulle være med til udføre opgaven med oprensning af Høfde 42. Opgaven kræver en fleksibel og innovativ tilgang, både på grund af den særlige forureningssammensætning og den unikke beliggenhed ved Danmarks smukke – og til tider barske – vestkyst, siger Arkil A/S’ adm. direktør Michael Hansen og fortsætter:

- Vi er godt forberedte på opgaven, og vi glæder os til et godt samarbejde med Region Midtjylland og vores samarbejdspartnere fra WSP og Haemers Technologies. Med vores fælles ekspertise ser vi frem til en vellykket oprensning.

Pressen er inviteret

Pressen er velkommen til at deltage i forbindelse med underskrivning af aftalen. Det foregår:

  • tirsdag den 7. maj 2024 kl. 15.00 ved Høfde 42-depotet, Thyborønvej 77, Harboøre.

I forbindelse med underskrivning af aftalen vil der være mulighed for at lave interview med repræsentanter fra både Region Midtjylland og Arkil A/S. Fra regionen deltager både politikere og fagpersoner.

Borgermøde i juni

Borgere får mulighed for at høre mere om planerne for oprensning ved Høfde 42 ved et informationsmøde i begyndelsen af juni.  

Borgermødet vil foregå i lokalområdet, og mødet vil blive annonceret med tid og sted.

Fakta - Om oprensningen ved Høfde 42

  • I slutningen af februar 2024 stod det klart, at Arkil A/S havde vundet EU-udbuddet ift. oprensning af kemikaliedepotet. Tre virksomheder bød på opgaven.
  • I slutningen af marts 2024 besluttede regionsrådet, at det ville indgå kontrakt med Arkil A/S, når den endelige finansiering var faldet på plads. 
  • Den 15. april 2024 faldt aftalen om fordeling af midler fra "det grønne råderum" på plads på Christiansborg. Med aftalen er der sikret den nødvendige økonomiske ramme på i alt 728 mio. kroner til oprensningen ved Høfde 42. Foruden midler fra staten giver Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova og datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond) et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensningen. 
  • Når aftalen om oprensningen er underskrevet den 7. maj, kan Arkil begynde arbejdet med at sikre miljøgodkendelser mv. Det arbejde kan vare ca. halvandet år, og først herefter kan anlæg mv. etableres. Hvis alt går efter planen, vil en oprensning formentlig være gennemført inden udgangen af 2030.

Fakta - Om Høfde 42

  • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland. 
  • Kemikaliedepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten. 
  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.
  • Se mere på: