Foto: Frederik Grønfeldt Ahrenkiel, Region Midtjylland

22.02.2024

Entreprenørvirksomheden Arkil A/S har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på oprensning af kemikaliedepotet ved Høfde 42. Der er behov for en samlet økonomisk ramme på 728 mio. kroner til oprensnings-projektet. Men Region Midtjylland har endnu ingen garanti for, at Folketinget afsætter pengene.

Regionsrådet skal på sit møde den 20. marts beslutte, om det vil indgå kontrakt med Arkil A/S om oprensningen ved Høfde 42.

Arkil A/S havde lige som Fortum Waste Solutions A/S og Krüger A/S budt på opgaven, og alle tre virksomheder levede op til kravene i EU-udbuddet. Men Arkil A/S scorede bedst i evaluering af tilbuddene ud fra de krav og kriterier, der var i udbuddet.

- Det er glædeligt, at vi har tre virksomheder, der rent faktisk kan løse opgaven. Men prisen er en væsentlig faktor, og der er ca. 250 mio. kroners forskel på den dyreste og den billigste. Arkil har den bedste pris og samtidig en rigtig god løsning, der fuldt ud lever op til alle kvalitetskriterierne. Samtidig er der mange udgifter ud over det, som entreprenøren skal have. Så vurderingen er altså, at oprensningsprojektet totalt set har behov for en økonomisk ramme på 728 mio. kroner, siger formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling Bent Graversen (V).

Fortsat usikkerhed om økonomien

Det første udbud blev annulleret i efteråret 2022, da inflation og himmelhøje energipriser slog bunden ud af projektets samlede økonomiske ramme på 375 mio. kroner.

I det netop afsluttede udbud var prisloftet fjernet, og en større del af risikoen påhviler nu Region Midtjylland som statens bygherre på oprensningen.

Ud fra Arkils tilbud på opgaven og de udgiftsposter, regionen som bygherre kan få, er det vurderet, at der er behov for en økonomisk ramme på 728 mio. kroner. I det beløb er der taget højde for de usikkerheder, der kan komme, hvilket også er i overensstemmelse med den statslige budgetvejledning for større anlægsprojekter.

Men Region Midtjylland venter fortsat på en garanti for pengene, før kontrakten kan underskrives.

- I finansloven for 2023 var der en særskilt hensigt om, at en fordyrelse af Høfde 42-oprensningen kan finansieres med midler fra Folketingets "grønne råderum" – eller "grønne fond". Vi har jo brugt ventetiden på pengene til at gennemføre EU-udbuddet, så der hele tiden er fremdrift, men nu begynder det at blive kritisk. Vi vil jo gerne kunne underskrive en kontrakt med vinderen, så snart regionsrådet har behandlet sagen den 20. marts, siger Bent Graversen.

I december 2023 skrev regionsrådsformand Anders Kühnau til finansministen og miljøministeren for at minde dem om, at Høfde 42-oprensning har brug for penge for at kunne indgå kontrakt og afslutte udbudsforretningen.

Arkils metode til oprensning

Et af kravene i udbuddet er bl.a., at der skal bruges opvarmning (termisk oprensning) til at fjerne forureningen. Oprensningen skal foregå på eller ved Høfde 42, så der ikke skal transporteres store mængder forurenet jord og sand væk fra området af både sikkerheds- og klimahensyn.

Arkil vil udnytte, at forureningen allerede er omkranset af en spunsvæg. Indenfor spunsen skal der etableres fire ”behandlings-celler” på hver ca. 6.200 m3 med dobbelt spunsvæg, hvor selve oprensningen skal foregå med brug af gasbrændere til opvarmning.

Den rensede jord fra cellerne skal tilbage i området, og stranden bliver reetableret, når al jorden/sandet er behandlet.

Hvis og når regionsrådet indgår kontrakt med Arkil, skal der sikres miljøgodkendelse mv., inden anlægget kan etableres, og oprensningen sættes i gang. Oprensningen vil formentlig være gennemført i 2030.

Se mere om sagen i det netop offentliggjorte dagsordenspunkt og bilag vedr. udbudssagen på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 6. marts 2024.

 

Bydende virksomheder

Arkil A/S (DK)

Støttende virksomheder: 

 • Haemers Technologies SA (Belgien)
 • WSP Danmark A/S

Evalueringsteknisk pris: Ca. 455 mio. kroner

Samlet vægtet score: 7,0

Fortum Waste Solutions A/S (DK)

Støttende virksomheder:

 • DGE A/S (DK)
 • Econ Industries Systems GmbH (Tyskland)
 • Fortum Waste Solutions AB (Sverige)

Evalueringsteknisk pris: Ca. 581 mio. kroner

Samlet vægtet score: 5,58

Krüger A/S (DK)

Støttende virksomheder:

 • Rambøll Danmark A/S
 • TerraTherm Inc. (USA)

Evalueringsteknisk pris: Ca. 710 mio. kroner

Samlet vægtet score: 6,45

Fakta - Om Høfde 42

 • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.
 • Kemikaliedepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten. 
 • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.   
 • Se mere på www.generationsforurening.dk 
  og www.harboøretange.rm.dk.

Kontakt

 • Bent Graversen (V), formand, Udvalg for Regional Udvikling, Region Midtjylland: tlf. 2020 3059 / graversen@rr.rm.dk
 • Morten Bondgaard, chef for jordforureningskontoret, Region Midtjylland: tlf. 2933 5564 / morten.bondgaard@ru.rm.dk