Rønland set fra oven.
Luftfoto af Rønland, Harboøre Tange. Foto: Region Midtjylland.

26.06.2024

Region Midtjyllands målinger viser, at der siver gammel forurening fra den sydlige del af halvøen Rønland på Harboøre Tange til Nissum Bredning i Limfjorden. De forurenende stoffer holder sig dog under grænseværdierne.  

 

Region Midtjylland har nu fået svar på de mange prøver fra Nissum Bredning ved Rønland, der er en af store generationsforureninger forårsaget af kemivirksomheden Cheminova (i dag FMC).  

 

Analyserne af vandprøverne fra den kystnære Limfjord viser flere stoffer, som forbindes med tidligere produktion af plantebeskyttelsesmidler. Det målte indhold af forurenende stoffer i prøverne holder sig dog under de fastsatte kriterier.  

 

- Nu ved vi med sikkerhed, at gammel forurening siver fra Rønland og ud i Limfjorden. Fra regionens side er det store ønske selvfølgelig, at der slet ikke er nogen udsivning fra Rønland. Det er også en målsætning i vores midlertidige samarbejdsaftale med FMC.  Men målingerne viser altså, at FMC’s frivillige afværge på Rønland i dag ikke lever op til det mål, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Frivilligt om FMC vil afværge

Mand og båd i havet.
Prøvetagning i Limfjorden/Nissum Bredning syd for Rønland. Det er disse prøver, Region Midtjylland nu har fået svar på. Foto: NIRAS .

Miljøstyrelsen har i årtier krævet, at kemivirksomheden FMC skulle drive afværge, så de gamle forureninger ikke spreder sig til naturen og vandmiljøet omkring Rønland.  

 

Men Miljøstyrelsen har droppet kravene, så det i dag er frivilligt, om FMC vil pumpe og rense grundvand i området. Og siden slutningen af 2022 har ansvaret derfor ligget hos regionen. Den beslutning har Region Midtjylland udfordret i form af et sagsanlæg mod Miljøstyrelsen.  

 

- Mens vi venter på afgørelsen, har vi heldigvis fået en midlertidig samarbejdsaftale med FMC, og virksomheden har oplyst os om, at de er i gang med at forbedre deres afværge-anlæg. Det vil forhåbentlig mindske eller i bedste fald fjerne den udsivning, vores prøver viser. Men uden et påbud til virksomheden vil det i sidste ende være borgerne i Midtjylland, der skal betale prisen, hvis FMC i fremtiden skulle stoppe afværgen. Det er ikke udtryk for en ansvarlig miljøpolitik, siger Anders Kühnau.  

  

- Det er også et eksempel på, at komplekse miljøsager som denne kræver både nærhed og lokalkendskab, men også en vis armslængde. Hvis vi som region havde myndighedsopgaven, havde vi aldrig ophævet påbuddet. 

Følger virksomheden tæt

Region Midtjylland underskrev sidste år den midlertidige samarbejdsaftale med FMC, da Miljøstyrelsen pludselig ophævede de gamle påbud.  

 

Region Midtjylland kan i dag ikke juridisk stille krav til virksomheden, men følger FMC’s afværgeforanstaltninger tæt.    

 

- FMC kommer forhåbentlig meget snart til at kunne dokumentere, at deres forbedring af afværgen har en effekt. For det er en dyr opgave for regionen. Alene den undersøgelse, vi lige har lavet, koster ca. 1,3 mio. kroner. Men det er jo en investering på samfundets vegne. Nogen er jo nødt til at holde øje med forureningerne, og Rønland er nok Danmark mest forurenede område overhovedet, siger Bent Graversen (V), formand for regionens Udvalg for Regional Udvikling. 

Fakta

  • På baggrund af en række påbud har FMC (tidl. Cheminova) siden 1980'erne drevet afværgetiltag på Rønland. Disse påbud har Miljøstyrelsen ophævet.
  • Siden slutningen af december 2022 har Region Midtjylland de facto stået med myndighedsansvaret for de gamle jord- og grundvandsforureninger på Rønland.
  • FMC’s undersøgelser viste i foråret 2023 en kraftigere og mere udbredt forurening på det sydlige Rønland. Forurening der stammer fra tidligere tiders Cheminova-produktion af plantebeskyttelsesmidler. 
  • FMC har årligt skulle afrapportere til Miljøstyrelsen. Det er virksomheden heller ikke længere forpligtet til, da påbuddene er fjernet, men FMC har valgt at afrapportere til Region Midtjylland.
  • Rønland er en af de tre generationsforureninger på Harboøre Tange. Alle sammen stammer fra kemikalieproduktion i området. Foruden Rønland er det kemikalidepotet ved Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund syd for Rønland. Det er dog Rønland, hvor FMC (tidl. Cheminova) stadig driver kemivirksomhed, der er den måske største generationsforurening i Danmark. Alene at få undersøgt omfanget af forurening på hele Rønland formodes at ville koste lidt under en halv mia. kroner.
  • Hvis FMC stopper driften af de nuværende afværgeanlæg, vil regionen dermed have ansvaret for at sikre det omkringliggende miljø. Omkostningerne hertil vurderes at beløbe sig til et tocifret millionbeløb årligt.
  • Læs mere om den historiske forurening på Rønland på: www.harboøretange.rm.dk