Da projektpartnerne var samlet ved Daugaard i Hedensted Kommune, blev der også boret råstoffer op, så man kunne teste kvaliteten af sten og grus på forskellige dybder i jorden. Foto: Niels Aage Skovbo, Region Midtjylland.

20.06.2024

En ny metode skal hjælpe regionerne med at kortlægge råstoffer som sand, grus og sten. I fremtiden vil råstofferne skulle hentes dybere nede i undergrunden. En kostbar affære, medmindre man ved, præcis hvor råstofferne er gemt, og hvilken kvalitet de har.

Det nye værktøj bliver en ven i nøden for regionerne, der i Danmark står for at kortlægge landets råstofforekomster og udarbejde råstofplaner.

Store dele af Danmarks råstoffer findes under den vestdanske muld, og derfor er Region Midtjylland og Region Syddanmark med i et forskningsprojekt, INTEGRATE, der netop nu er i gang med at udvikle den nye metode.

- Der er stor efterspørgsel på især grovkornede råstoffer som grus og sten, men der er mangel på dem mange steder i Danmark. Så medmindre vi skal transportere dem over lange afstande, sejle dem ind fra Norge eller hente dem på havbunden, skal vi altså finde nye forekomster, som ofte vil befinde sig på større dybde, fortæller geolog og chefkonsulent Flemming Jørgensen fra Region Midtjyllands råstofteam.

Det er det, partnerskabet med de to regioner, I•GIS, Aarhus Universitet, WSP, GEUS og to udenlandske aktører forsøger ved at udvikle den nye metode.

Algoritmer og nye teknologier

Her trækkes tTEM-udstyret over markerne på testområdet ved Daugaard. Udstyret kan sikre data fra undergrunden, så man med større sikkerhed kan sige, hvor de dybereliggende råstoffer ligger. Foto: Niels Aage Skovbo, Region Midtjylland.

Alene for Danmark er den kommende metodik nødvendig, hvis de økonomiske udgifter til indvinding og CO2-udledning fra de tunge transporter af råstoffer skal ned.

- Det er regionernes opgave at udlægge egnede områder til råstofindvinding, som imødekommer samfundets behov. Og vi skal helst finde råstofferne tæt på store byggerier og vejprojekter, hvor de største mængder bruges. Med tiden vil de forekomster, der har været lettest tilgængelige være udnyttet, og uden udvikling af nye metoder bliver det en dyr og svær opgave at finde flere råstoffer. Ikke kun for regionerne, men også for branchen. Alternativet er nemlig at udføre mange boringer til stor dybde, forklarer Michael Hjort Andersen, der er geolog i Region Syddanmarks råstofteam og en del af det hold, der udvikler metoden.

Det er her teknologi, matematik, data og algoritmer kommer ind i billedet – og med mange fageksperters hjælp arbejder INTEGRATE-partnerskabet på i sidste ende at få det samlet i et digitalt værktøj.

Tester på et område nær Hedensted

Holdet bag den nye metodeudvikling. I INTEGRATE-projektet er der deltagere fra I•GIS (lead), Aarhus Universitet (Geoscience), Region Midtjylland, Region Syddanmark, GEUS, WSP Danmark, Universitet i Cagliari (Italien) og Sveriges Geologiske Undersøgelser (SGU). Foto: Niels Aage Skovbo, Region Midtjylland.

Ved Daugaard nær Hedensted har projektet et testområde. Her har man samlet data om undergrunden bl.a. ved hjælp af noget særligt elektromagnetisk udstyr (tTEM - towed Transient ElectroMagnetic), der kan spændes efter fx en ATV.  

- Danmark er rigtig langt fremme i forhold til TEM-udstyr, og vi er også rigtig langt fremme i forhold til at anvende sandsynlighedsbaserede modelberegninger. Og når vi kombinerer geofysisk data med input fra geologer, fysikerne og bore-logs og bygger en intuitiv brugerflade ovenpå, så vil vi få et banebrydende nyt værktøj. Det vil fx kunne svare på, hvor mange kubikmeter grus eller sten der ligger og på hvilken dybde, forklarer Mats Lundh Gulbrandsen, der leder INTEGRATE-projektet og til daglig leder den geovidenskabelig forskning hos softwarevirksomheden IGIS.

Der går endnu et par år, inden projektet forventer at have værktøjet klar til brug. Men når det kommer i brug, er det ikke kun interessant for de danske regioners råstofeksperter. Mats Lundh Gulbrandsen ser et globalt marked for det dansk-udviklede værktøj: 

- Vi håber og tror på, at det kan blive lidt en gamechanger i forhold til, hvordan man laver geologisk kortlægning fremover, siger han. 

Fordelene ved præcist at vide, hvor de dybereliggende råstoffer er ikke kun, at vi får adgang til flere råstoffer. De ligger også på mindre arealer i undergrunden, og det minimerer indgrebet i naturen i forhold til de store råstofgrave, man ser i landskabet i dag. 

Fakta om INTEGRATE

 • INTEGRATE er navnet på det forsknings- og udviklingsprojekt, hvis formål det er at udvikle en ny metode til kortlægning af råstoffer som sand, grus og sten og et tilhørende digitalt værktøj til brug i råstofplanlægningen, så det bliver lettere og billigere at finde fremtidens råstofressourcer.
 • Se video om INTEGRATE-projektet
 • INTEGRATE står for Informative Mapping of Construction Aggregate Resources Through Statistical Data Analysis.
  Læs mere om projektet på integrate.nu
 • Projektet har et budget på 20,5 mio. kroner, heraf 14,5 mio. kroner fra Innovationsfonden.
 • Deltagerne: IGIS (lead), Aarhus Universitet (Geoscience), Region Midtjylland, Region Syddanmark, GEUS, WSP Danmark, Universitet i Cagliari (Italien) og Sveriges Geologiske Undersøgelser (SGU).

Fakta om råstoffer

 • Over 60 pct. af al opgravet sand, grus og sten i Danmark kommer fra Region Midtjylland og Region Syddanmark. En stor del af råstofferne til byggeri og anlæg transporteres derfor over lange afstande i Danmark.
 • Region Midtjylland og Region Syddanmark er med i projektet, fordi det bl.a. er regionernes opgave at kortlægge og planlægge råstofressourcerne på land, herunder også at udpege områder, hvor der kan indvindes råstoffer.
 • Det er også regionernes opgave at lave råstofplaner. De afgør, hvor der kan indvindes råstoffer, samt gives tilladelser til indvinding af råstoffer.
 • Der er et politisk ønske om, at regionerne er med til at finde nye og mere bæredygtige løsninger, der kan minimere råstofforbruget og klimabelastningen fra fx transport af råstoffer.
 • Danmark er i dag et af de lande i Europa, der anvender flest råstoffer pr. indbygger, hvilket svarer til ca. 1 kg råstof i timen pr. indbygger døgnet rundt.