30.01.2024

Regionsrådet i Region Midtjylland har vedtaget, at regionen indgår som projektleder i det nye store klimapartnerskab, LIFE ACT, der skal sætte fart på arbejdet med at implementere kommunernes ambitiøse klimaplaner. Samtidig godkendte rådet, at der afsættes 4,4 mio. kroner til regionens egenfinansiering i projektet.

Baggrunden er et samarbejde mellem de fem regioner, regionernes EU-kontorer samt 28 kommuner om en ansøgning til EU Kommissionens LIFE-program. Partnerskabet søger op mod 130 mio. kroner til finansiering af klimatiltag, der er særligt komplekse at løse – og som kræver tværkommunale eller tværregionale løsninger.

- Som region er vi glade for at samarbejde med kommunerne om de opgaver, der kræver planlægning og komplekse beslutninger på tværs af geografien. Det er klima et godt eksempel på. Der er akut brug for handling. Kommunerne har hver især stærke planer på området, og vi kan være med til at accelerere implementeringen af dem. Dels med faglig viden om helhedsorienterede løsninger dels ved at samle de mange aktører på området omkring brede partnerskabsprojekter som LIFE ACT, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Klimahandling i hele Danmark

LIFE ACT er et partnerskabsprojekt, hvor EU-finansieringen skal kobles med egenfinansiering fra de deltagende partnere. Hvis det lykkes at få godkendt ansøgningen, vil partnerskabet desuden tilknytte vidensinstitutioner og andre relevante aktører.

Partnerskabet har i løbet af 2023 afholdt en række møder, hvor fagfolk fra kommunerne har drøftet hvilke områder, LIFE ACT skal fokusere på, ligesom det midtjyske EU-kontor CDEU indgår som en central partner i arbejdet med ansøgningen.

Arbejdsformen i LIFE ACT trækker på erfaringer fra det nu afsluttede Coast to Coast Climate Challenge og bygger samtidig videre på arbejdet i DK2020/Klimaalliancen, hvor alle danske kommuner har udarbejdet klimaplaner, der lever op til Parisaftalen.

- LIFE ACT fokuserer på de udfordringer, hvor løsningerne endnu ikke er kendte, men hvor vi ved, at der er brug for samarbejde på tværs for at udvikle viden og sikre den nødvendige handling. Det er en arbejdsform, vi i Region Midtjylland har rigtig gode erfaringer med. Derfor er jeg glad for, at regionsrådet bakker op om, at vi skal påtage os en rolle her, og jeg krydser fingre for, at projektet kan realiseres, siger Anders Kühnau.

Ansøgningen om finansiering fra EU-LIFE sendes i foråret 2024. Indtil da arbejder det brede partnerskab med at klargøre LIFE ACT. Godkendes ansøgningen, starter projektet i januar 2025 og løber i otte år.

Fakta

  • De fem danske regioner, de fem EU-kontorer samt 28 kommuner arbejder sammen om et nyt landsdækkende EU-projekt, der skal være med til at accelerere gennemførelsen af kommunernes klimaplaner.
  • Projektets fulde navn er LIFE ACT – Action for Climate Transition. Partnerskabet søger op mod 130 mio. kroner fra EU LIFE. Hertil kommer egenfinansiering fra de deltagende partnere. Regionsrådet i Region Midtjylland har afsat 4,4 mio. kroner til regionens egenfinansiering i projektperioden.
  • Den forventede projektstart for LIFE ACT er januar 2025, og projektet forventes at løbe over en 8-årig periode.
  • Læs mere om LIFE ACT.

Kontakt